2014. március 17., hétfő

Eucharisztikus keresztút – a rákosokért


Eucharisztikus keresztút – a rákosokért
Jánossy Gábor
A következő keresztutat az Oltáriszentség előtt (térdelve-ülve) elmélkedjük végig.

I. állomás: Jézust halálra ítélik
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézust ugyan halálra ítélték, de ő előre elrendezte, hogy közöttünk maradjon a világ végéig. Táplálékot akart adni nekünk, a szívünkben akar lakni. Az Oltáriszentségben egy egyszerű anyagba alázta magát, a teljes kiszolgáltatottságot is vállalva.

A rákos megbetegedésben szenvedő ember sokszor úgy érzi, hogy halálra van ítélve, hiszen sok esetben nem sikerül az orvostudománynak kikezelni ezt a betegséget.
Jézus táplálékul adta önmagát, hogy erőt adhasson nekünk, hiszen gyönyörűsége az emberek fiai között lennie – a betegségtől függetlenül.

Uram, Jézus Krisztus, te, aki itt vagy valóságosan az Oltáriszentségben, kérlek add bőven áradó kegyelmedet hazánk rákos betegeinek, hogy betegségük lelki vergődései miatt egy beteg lelke se legyen az örök halálra ítélve ama végső napon.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!
(rövid csend)
II. állomás: Jézus magára veszi a keresztet
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézus magára vette a nehéz Eucharisztikus keresztet is. Vállalta mindazt az elhagyatottságot, hanyagságot, lezserséget, ahogyan kezelik. Vállalta a kiszolgáltatottságot, a megszentségtelenítés, a meggyalázás lehetőségét is. Csak azért, hogy lelkünk Kenyerévé lehessen, azoké, akik tisztelettel, szeretettel közelednek hozzá!

Rákos betegeink is magukra veszik a kereszt rájuk mért darabját a betegség lelki terhét és a kezelésekkel járó fizikai terheket is. Ha Jézushoz tudjuk társítani keresztünket, ha a szent Kenyeret gyakran, és hittel vesszük magunkhoz, akkor a szenvedés értékadó szenvedéssé válik. Lelkünk ilyenkor minden szenvedés mellett és ellenére épül, fejlődik Isten országa felé.

Uram, add kegyelmedet a rákos betegségben szenvedőknek, hogy a te Eucharisztikus kereszthordozásodat – az abban való teljes kiszolgáltatottságodat – átérezzék, és saját kereszthordozásuk, kiszolgáltatottság érzésük felajánlásával értékessé tegyék betegségük viselését.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!
(rövid csend)III. állomás: Jézus először esik el a kereszttel
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézus isteni terve a legméltóságosabb Oltáriszentséggel először akkor bukott el, amikor a zsidóknak beszélt róla. Az első elesést az ő hitetlenségük, elutasításuk okozta: „Hogy adhatja ez a testét nekünk eledelül?” „Kemény beszéd ez, ki hallgathatja ezt?”
Mindent megtett Jézus, és mégis sokaktól a gyűlöltet és a megvetést kapta. Az eucharisztikus Testben sokan nem hisznek ma sem. Ma is sokan mondják: Kemény beszéd ez! Jézus folyamatosan kínálja nekünk magát az Oltáriszentségben, és folyamatosan elesik a kérdéseink, kételkedésünk miatt.

A rákos betegségben szenvedők úgy érzik, hogy elestek, amikor kiderült a betegségük. Oly sok embert lelkileg nagyon megvisel ennek a betegségnek az érkezése. Az elesés, a padlóra kerülés oly gyakori lelki kísérőjelensége a rákos megbetegedésnek.
Az Oltáriszentségben köztünk lakó Jézus együttérzően tekint a rákos betegségben szenvedőkre, akár észreveszik ezt, akár nem. Az orvosok felé megnyilvánuló kiszolgáltatottság sokban hasonlít Jézus kiszolgáltatottságára. Ő igazán tud segíteni, teljes együttérzéssel!

Jézusom, add kegyelmedet, hogy az Oltáriszentségben megvalósuló kiszolgáltatottságodat
és elesésedet átérezzem, és hozzád társulva tudjam szeretetben felajánlani a rákos betegség hatására kialakuló elesettség érzésemet, illetve az ismerőseim elesettség érzését.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!
(rövid csend)
IV. állomás: Jézus találkozik Anyjával
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A Boldogságos Szűz Mária látta igazán, egész mélységében Jézus nyomorúságát és gyöngeségét. Végig követte Jézust a keresztútján. Jézus kéri, hogy menjünk a Szűzanyához, és tanuljunk tőle szeretni. Az ő
szeretete teljesen önzetlen szeretet. A Tabernákulum, az Oltáriszentség körül is mindig ott van, és szeretetével vigasztalja Jézust az elhagyatottságában. A Szűzanya kézen fogva akar minket Jézushoz vezetni.
A rákos megbetegedés is nyomorúságot, gyöngeséget hoz az addig egészséges ember életébe. A Szűzanya igazán együttérző szeretetével vár minden rákos betegségben szenvedőre. Az Oltáriszentségben valóságosan jelen levő Jézushoz akarja vezetni a betegeket is.

Jézusom, add kegyelmedet, hogy legyen bátorságom, és ki tudjam nyitni szívemet a mindenkor szeplőtelen Szűz Mária előtt, hogy anyai szeretetével átölelhessen gyengeségemben és hozzád vezessen. Rá akarok hagyatkozni, minden ezt fékező erő ellenére!
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)
V. állomás: Cirenei Simon segít a keresztet vinni
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézusnak nem János, a szeretett tanítvány segített a keresztet vinni. Jézusnak úgy tetszett, hogy ezt egy idegen tegye meg. János pedig a szem által nem látható lelki segítséget adta Jézusnak, a Szűzanyával együtt. Ez a
segítség talán nagyobb is volt a fizikai segítségnél.
Jézus eucharisztikus keresztjét segítünk hordozni lelki segítségünkkel, azzal, hogy itt vagyunk Nála, szeretettel imádjuk Őt.
A rákos megbetegedésben szenvedőknek fizikai segítséget az őt ápolók adhatnak. De lelki segítséget akármelyikünk adhat, ha egy-egy megbetegedett ismerősünkért, a lelkéért imádkozunk szeretettel érte, lelkéért – ezzel segítünk a keresztjük hordozásában, akár tudnak róla, akár nem. körülöttem előforduló rákos megbetegedéseket és kegyelmed leesdésével segíteni tudjak az adott betegen, szeretettel, háttérben maradva.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)VI. állomás: Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézus keményen meggyötört, véres arca megvetést váltott ki a kísérők egy részéből. Mégis volt, aki szeretettel nyújtotta oda a nála levő kendőt, hogy enyhítse a gyötrelmeket. Mi is most az itt létünkkel, az odafigyelésünkkel engeszteljük, vigasztaljuk Jézus eucharisztikus bezártságát, gyötrelmeit.

A rákos megbetegedésben szenvedőket is oly sokféle gyötrelem járja át, mely közben vágyódnak a vigasztalás „kendőjére”. Ezt a vigasztalást a csöndes háttér imádságunkkal is megadhatjuk az arra rászorulóknak.

Jézusom, kérlek Szent Arcod képét nyomd rá lelkemre, hogy soha se hagyjam abba az engesztelést a lelkekért, különösen a rákos megbetegedésben szenvedő lelkekért. Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Másodszor Júdás sértette meg az Urat az Oltáriszentségben, amikor tisztátalanságával késleltette Jézust, hogy egyesülhessen tanítványaival. Ma is sokan vannak köztünk, a templomba járók között is, akik Jézus
Oltáriszentségében való megjelenésére, illetve a Vele való találkozásra lelkileg nem készülnek fel, mégis „kényszerítik” Jézust, hogy térjen be hozzájuk, a lelkükbe. Az Oltáriszentség tiszteletének hiánya botrányt okozó lehet a környezetünk felé. Engesztelnünk kell az ilyen lelkekért.
A rákos megbetegedésben szenvedők ha Istentagadást látnak betegségükben, akkor lelkileg elestek a keresztjük hordozása közben. Az engesztelő lelkületű környezetük feladata, hogy imádkozzon értük. Nekünk is feladatunk, hogy imádkozzunk a kereszt elfogadásában vergődőkért.

Uram, Jézus Krisztus! Elárult, megvetett, megsebzett Szívű Jézus! Kérlek, adj a téged elárulóknak, a téged cserben hagyóknak egy csepp Vért megsebzett Szívedből, hogy megsiratva árulásukat Hozzád térjenek! Odatartom lelküket a kereszted alá, hogy rájuk folyjon Véred tisztító patakja.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)VIII. állomás: Jézus találkozik a síró asszonyokkal
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Anyák jönnek gyermekeikkel a legméltóságosabb Oltáriszentséghez. Mennyire vágyik Jézus, hogy minél több gyermekkel találkozhasson az Oltáriszentségben. Gyermekeinket minél gyakrabban szeretettel kell vinnünk az Eucharisztia elé, a vele való találkozáshoz, hogy ne kelljen sírnunk gyermekeink miatt. Csak a Jézus elé járuló fi atalokból tud az Egyház új fényben feltámadni!

Oly sokszor sírunk a rákos megbetegedésben szenvedőkkel együtt, vagy azok mögött, titokban. Csak akkor kellene magunk vagy mások miatt sírnunk, ha lelkileg eltávolodunk Jézustól, vagy ha ismerősünk távolodik el
Jézustól. Ha tiszta szívvel keressük az Oltáriszentségben lakó Jézussal a találkozást, az a betegségtől függetlenül lelki örömet ad.

Jézusom! Add kegyelmedet, hogy a Szentostyában minél gyakrabban meg tudjalak látni, a Veled való találkozást át tudjam érezni és ezen keresztül meg tudjon érinteni szereteted. Kérlek adj erőt a kereszt hordozásában, hogy ne kelljen sírni magam vagy más lelke miatt.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Harmadszor esik el Jézus az Oltáriszentségben mostanság, amikor a „felvilágosodott” embernek nem kell a kereszt, nem kell az Oltáriszentség!Hogyan is hihetne Benne? A keresztre feszítés nem volt olyan fájdalmas,
mint amit az Oltáriszentségben szenved el most Jézus. Ha ki tudjuk nyitni szívünket, és szeretettel teli imádsággal tudunk áldozatot hozni, azzal vissza tudjuk hozni az új pogányokat.

A rákos betegség folyamán oly sokszor fordul elő, hogy visszaesik a beteg, kiújul a daganat, vagy újabb áttét keletkezik. Ez az újbóli elesés még nehezebb lelki állapotba sújthatja a betegségben szenvedőt. Még kilátástalanabb a helyzete, csökken az esélye, hogy újból egészséges legyen a teste.
Ekkor imádságos áldozatot kell hoznunk a lélek megsegítésére.

Jézusom, Te az újbóli eleséseddel átélted az egyre reménytelenebb visszaesés lelki válságát. Kérlek, add kegyelmedet, hogy a rákos betegségbe visszaesők megérezzék támogató kegyelmedet, és benned bízva újult lelki erővel vigyék tovább küzdelmes életüket.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!
(rövid csend)X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézus megtestesülésekor megfosztotta magát istenségétől, emberré lett.
Az Oltáriszentségben még az emberi mivoltától is megfosztotta magát, mozogni sem tud, anyaggá lett, azért, hogy szabadon merjünk közeledni hozzá. Dogmatikus hittétel, hogy valóságosan jelen van Jézus az Oltáriszentségben. Milyen sokan vannak, akik ezt nem hiszik és felé sem néznek. Pedig ő megfosztottságában vár minket a Tabernákulumban.

A rákos megbetegedésben szenvedőt a betegsége fosztja meg az egészséges létezéstől. Kiszolgáltatottá, elesetté válik, az orvosokra, ápolókra kell, hogy bízza magát. Várja, hogy meglátogassuk, hogy imádkozzunk érte, értük.

Jézusom! Add kegyelmedet, hogy fel tudjam fogni szeretetednek ezt a végtelen nagyságát, hogy Te, aki a Világmindenség Ura vagy, önként az Oltáriszentségbe, mint anyagba alázod magadat, értem, értünk.
Add kegyelmedet, hogy a rákos megbetegedésben szenvedők meglássák, átérezzék, hogy Te a teljes kiszolgáltatottságban együtt érzel velük és vágysz a velük való találkozásra.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!
(rövid csend)XI. állomás: Jézust keresztre szögezik
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézus keresztje a megváltás, a megbocsátás jele. Ő keresztre feszítésekor is az ellenségeiért könyörgött a Mennyei Atyához. Mi most, hazánkban is egyre több kórházból, iskolából, hivatalból távolítjuk el a keresztet. Egyre több templomban a Tabernákulumot a szentély szélére, vagy az oldalhajóba helyezzük, eltávolítjuk a központból Jézust.
A templomba járók szíve egyre kevésbé tudja befogadni az Oltáriszentség csodáját. A lehulló Oltáriszentség darabkákkal a földre szegezzük Jézust.

A rákos betegségben szenvedők a súlyosabb állapotukban úgy érzik, keresztre szegezte őket a betegség. Jézus Példájára ebben az állapotukban a szenvedés, a keresztre szegezettség gyötrelmét a lelkek megmentéséért felajánlva a keresztre szegezettség végtelen értékét tudják megélni, bemutatni környezetüknek. Ilyenkor az akció helyébe lép a passió a maga mérhetetlen értékeivel.

Jézusom! Add kegyelmedet, hogy alázattal tudjuk elfogadni betegségünket, a gyógyíthatatlannak látszó betegségeket is, és nyitott szívvel tudjuk imádkozni hozzád, keresztre szegezett Jézusom!
Kérlek, támogass, hogy imáim mellé lemondást, böjti felajánlást is tudjunk tenni rendszeresen az Oltáriszentség tiszteletének és a rákos betegek lelkének megmentésért.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)XII. állomás: Jézus meghal a kereszten
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A halál gyötrelmeiben az Atyától elhagyatva érezte magát Jézus, és ezt nehéz volt viselnie. De rövidesen jött a fájdalmaktól megszabadító halál. Most Jézus Eucharisztikus testével a világ végéig keresztre van feszítve,
a világ keresztjére. Ahogy a kereszten megbocsátott a gyilkosnak, most is szeretne megbocsátani a legelvetemültebb bűnösnek is, csak bánná meg bűneit. Jézus isteni szeretetet a haláltusájában is áradt belőle.

A rákos betegség viszonylag gyakran torkollik halálba. A halál közeledtével sok ember nagyon elhagyatottnak érzi magát. Ilyenkor jó a léleknek, ha Jézus keresztjére, Jézus haláltusájára tud gondolni, és magához venni az Oltáriszentségben keresztre szegezett Jézust. Ez a látogatás a legnagyobb segítség a haldoklónak.

Jézusom! Add kegyelmedet, hogy a rákos betegek alázattal tudják elfogadni szenvedéseiket, különösen annak végső küzdelmeit. Sokan azt hiszik, nekik nincs szükségük megtérésre. Nyisd meg szívüket, hogy be tudjanak fogadni Téged az Oltáriszentségben.
Kérjük, hogy nekünk meg add kegyelmedet, hogy ne szűnjünk meg imádkozni és áldozatot hozni a rákos betegségben szenvedőkért, haldoklókért, hogy a lelkük az örök boldogságra juthasson.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!
(rövid csend)XIII. állomás: Jézust leveszik a keresztről
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézus halála után Longinusz átszúrta szent Szívét, melyből kiömlő vér és víz testileg és lelkileg is meggyógyította Longinuszt.
Ma is folyik Jézus Vére minden oltáron, az átváltoztatás után.
Eucharisztikus áldozati Bárányként itt marad köztünk Jézus, hogy bűneinket megbocsássa, a gyógyulásunk lehetőségét kínálja. A gondatlanul kezelt Oltáriszentség, a széthulló Ostya darabkák engesztelést kívánnak. Az engesztelés eszközei: imádás, áldozat, szenvedés.

A rákos megbetegedés sok esetben zárul halállal. Ekkor megszűnik földi szenvedésük, leemeltetnek a keresztjükről. És ha nemes lélekkel viselték keresztjüket, az eucharisztikus Jézustól merítettek rendszeresen erőt, a környezetük, rokonaik lelki épülésére, lelki gyógyulására szolgálhat emlékük.

Eucharisztikus Jézusom! Add kegyelmedet, hogy minél többször engesztelhesselek megalázásodért, és add, hogy minél gyakrabban segíthessek imámmal, cselekedeteimmel, hogy a szenvedőkhöz minél gyakrabban eljuthass, és ők befogadjanak téged szívükbe. 
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)XIV. állomás: Jézust sírba helyezik
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézust Édesanyja ölébe tették, ahol megpihenhetett, majd sírba helyezték, ahol már nem volt hatalma az ellenségnek felette. Most Eucharisztikus Testét sokszor kényszerítik bűnös lelkekbe bemenni.
A halálos bűnnel terhelt lélekben darabokra szakítva feszítődik keresztre Jézus! Ott kell lennie, ahol az ördög az úr. Vele egy lélekben, mint a pokolban! Jézus ezt is vállalta, megmentésünkért!
Amikor a rákos betegség halálba torkollik, akkor kellene gondolnunk arra, hogy a Szűzanya ölébe helyezzük lélekben a megholtat, hogy végleg megnyugodhasson a lelke. Nekünk, engesztelőknek ezt a feladatot is szem
előtt kell tartanunk. Különösen jó, ha ezt az Eucharisztikus Jézus elé járulva, tiszta szívvel kérjük, akár a meghalt beteg helyett.

Jézusom! Add kegyelmedet, hogy minden nehéz, vagy nehéznek érzett helyzetünkben tiszta szívvel tudjunk leborulni előtted, és végtelen alázattal tudjuk kérni égi segítségedet. Add kegyelmedet, hogy mindig el tudjuk fogadni döntésedet, mely nem mindig egyezik a mi meglátásunkkal, de az biztos, hogy lelkünk üdvét célozza.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!

Örök Atya! Felajánlom Neked, a Te mindenekfölött szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül mindazért a sértésért, hanyagságért és szentségtörésért, amit a legméltóságosabb Oltáriszentség ellen elkövetnek.
A fájdalmas Szűz közbenjárására, kérünk Téged, térítsd meg a szegény bűnösöket és mentsd meg a haldoklókat!
(rövid csend)
2 megjegyzés:

  1. Ez értem is szólt....NAGYON KÖSZÖNÖM!!

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Imádkozunk Érted Mártikám! (jó lenne most ide sziveket, virágokat rajzolni és azt elküldeni Neked szeretettel)

      Törlés

Minden szavunk imádság!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Isten megtapasztalására vágysz?

Gyorsan eszünk, gyorsan utazunk, gyorsan imádkozunk. Pedig az ima - a szemlélődő imádság - lehetővé teszi számunkra, hogy Istennel kommunikáljunk, azzal az Istennel, akiről annyiszor megfeledkezünk.

Mielőtt eljutnánk a szemlélődő imádsághoz, tegyünk fel néhány kérdést magunknak:

- Milyen gyakran imádkozom?
- Hogyan imádkozzam?
- Mit jelent számomra, hogy Istent Abba atyámnak szólíthatom?
- Milyen szavakat használok leggyakrabban Isten neve helyett?
- Úgy gondolkodom Róla, mint az én Atyám?

Olvassuk el újra a következő igeverseket: (Máté 6:9) (Máté 07:11) (Máté 06:32) (Lk 12,32) (Jn 14:18) (Róma 8:14-16) (Galata 4:6)

- Tapasztaltam már, hogy a Szentlélek segít imádkozni?
- Kértem valaha Tőle segítséget?
- Szilárdan elhatároztam már, hogy naponta imádkozom, bármennyi akadály is közbejön?

.............................................................................................

Avilai Nagy Szent Teréz Belső Várkastélya igazi kihívás Isten megismerésére:
------------------------------------------------------
" Add, hogy imámban ne kérjek semmit,
de annál inkább hallhassalak
és hallgassalak téged. "

Pilinszky János

Isten mindig meghallgatImádság
Az ember erős elhatározással fogjon hozzá a belső imához. Ne hallgassatok senkire aki más utat mutat nektek. Elmélkedésteket olyan imára alapítsátok amely az Úr ajkáról maradt ránk. (Miatyánk)

Az ember mielőtt imádkozni kezd, gondolja el, hogy ő kicsoda, s miképpen kell Istennel szemben viselkedni. Ki az Istenember, ki az Atyja, micsoda az a kincs, amit nekem igér, milyen a természete, mivel tudnék a kedvében járni, mi okoz neki örömet, miben kell megváltoznom, hogy az én természetem megfeleljen az övének? (Erre kell törekednie a nőnek is, ha boldog akar lenni a házaséletben)

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja - részletek

Jézus Krisztus, minden szeretet Szeretete!Te mindig bennem élsz, még ha nem is tudok róla.

Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad.

Szívemnek szívében rejtőztél, de máshol kerestelek.

Még ha távol maradok is Tőled, Te mégis vársz rám.

És egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád:

Föltámadt Krisztus! Te vagy az életem!

Krisztus, hozzád tartozom;

Krisztus a Tiéd vagyok.

(Roger testvér)"Ne aggodalmaskodjatok hát,
és ne kérdezgessétek:
Mit eszünk, mit iszunk?
Ezeket a pogányok keresik.
Mennyei Atyátok tudja,
hogy ezekre szükségetek van.
Ezért ti elsősorban az Isten országát
és annak igazságát keressétek,
s ezeket mind megkapjátok hozzá!"

(Máté evangéliuma 6, 31-33)
Aki Istent ismeri, az nemcsak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez." (Loyolai Szent Ignác)
"Amikor az ember imádkozik, akkor Jézus Krisztushoz fordul, elmondja neki búját-baját, aztán segítséget kér, majd belemerül a Szentírásba, és tanul életéből. Hagyja magára hatni mindazt, amit Krisztus mondott, és megpróbálja összevetni azt a saját életével. Így talál egyet-mást, amit megjavíthatna, hogy mindennapjai jobban összhangba kerüljenek Jézuséval. Aztán hálát ad minden jóért, amit kapott, és végül dicséri az Istent. Így néz ki a keresztény ember imája. Amikor ez lecsengett, és valaki még imában akar maradni, akkor rendszerint lecsendesedik, és sok szó nélkül, egyszerűen ott marad Jézus Krisztus előtt, és meghitt figyelemben, szerető tekintettel az ő jelenlétében időzik. Ez olyan, mint amikor két ember beszélget egymással. Ha már tényleg megnyíltak egymás előtt, és mindent elmondtak, ha már semmi sem zavarja az összhangot közöttük, akkor egy ideig még csendben maradnak. Ez még jobban elmélyíti a kapcsolatukat. A Jézus Krisztussal való meghitt együttlétet nevezzük szemlélődő imának."

Jálics Ferenc
jezsuita atya

Szabadító ima

Ima a Szent Vér erejében

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére.

Ő békességet szerzett a kereszten ontott Vérével: az ő Vére, az új és örök szövetség Vére, amely megtisztít minden bűntől, mosson meg bennünket, szenteljen meg bennünket, üdvözítsen bennünket. A tökéletes áldozat Vére, amely sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára, a Vér, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé, tegyen bennünket a Te királyságoddá és papjaiddá, hogy legyőzhessük az ellenséget a Bárány Vére és a tanúságtétel igéje által.

Hints meg bennünket a végtelen értékű Vérrel, hogy távozzék tőlünk a Gonosz. A Vér, amelyben a megváltás és a bűnök bocsánata van, űzzön messze és tartson távol tőlünk minden sötét erőt, minden ártó hatalmat, minden ellenséges befolyást. A jövendő javak Főpapjának dicsőséges Vére hárítson el tőlünk minden démoni támadást, minden tisztátalan lelket, minden hazug és torz szellemet, minden pokoli behatolást, a sátán minden angyalát. Távozzék és fusson tőlünk minden hamisság, minden tisztátalanság, minden gyűlölet, minden félelem, minden rontás és romlás. A megfeszített és föltámadt Jézus csodálatos Vére elől meneküljön minden pusztító szellem, minden lázadó angyal, az ősi Kígyó minden mérge.

Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténik, mert te hűséges és irgalmas vagy. Köszönöm, hogy fehérre moshatjuk ruhánkat a Bárány Vérében. Köszönöm, hogy a megváltás Jézusban van, akit Te rendeltél engesztelésül és szabadulásul, az ő Vérében, hit által. Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít. Jöjjön a békesség, jöjjön a szív örvendező tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön az egyszerű bizonyosság, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az Igazság és a Szentség Lelke, jöjjenek szent angyalaid, foglaljanak le, őrizzenek és oltalmazzanak, hogy mérhetetlen szentséged megnyilvánuljon bennünk. Hála neked és dicsőség mindörökké. Amen.

Ez az ima összhangban áll a Hittani Kongregációnak a szabadító imára vonatkozó előírásaival.

Forrás: HAGIOSZ

Könyvjelző

137 (1) 1890 (1) 5×111 cm. Budapest (1) A lélek kiáltásai Istenhez (1) Abba (1) add Uram (1) Advent (9) Adventi (4) Ágoston (1) akaratod (1) Akarom (1) alázat (2) alázatos (1) áldás (9) Áldjátok az Urat (1) áldott (3) áldott közösség (1) áldozás (1) Allen G White (1) álmunk (1) angyal (1) angyalok (4) aranymondás (1) Aranyszájú Szent János (1) Ároni áldás (1) árvíz (1) Assisi Szent Ferenc (4) asztali áldás (5) Atya (9) Atyám (2) Atyánk (1) Ave Maria (1) Avilai Szent Teréz (11) Avilai Teréz imája (4) bárány (2) Barsi Balázs (1) bátorság (1) béke (2) békesség (6) belső út (1) belső várkastély (1) Bergoglio (1) Bertie Brits (1) betegekért (1) Betlehem (3) Biblia (3) Bibliát (1) bizalom (2) Bodrog Miklós (1) boldog (1) boldog mondások (1) boldogság (1) Boulad (1) böjt (4) Böjte Csaba (5) Böjte Mihály (2) böjtölés (1) buék (1) bűn (7) bűnbánat (4) bűnbánat. (1) Cecília (1) Charles Capps (1) Charles de Foucauld imája (1) chat (1) Chiara Lubich (2) Cornelia von Putnocky (1) Credo (1) Cruz (1) csend (6) csésze (1) csillag (1) Csiszér László (1) csoda (2) csodák (1) csodás érem (1) Csók István: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" (Úrvacsora). Olaj (1) dal (1) dalok (1) Dennis Walker (1) Deo Gratias (1) dicséret (1) Dicsérlek (3) dicsőítések (4) dicsőség Istennek (1) dicsőségét (2) Dióssy Iván (1) düh (1) ég és föld (1) egyház (2) egyszerűség (2) együttérzés (1) élet (3) életszentség (1) életünk (1) ellenség (1) elmélkedés (3) élő hit (2) ember (1) Emmausi tanítványok (1) énekes füzetek (1) Énkek éneke (1) értelmem (1) eskü (1) esti ima (6) eucharistia (1) eucharisztia (2) Evangélium (1) evangelizáció (2) examen (1) Fausztina (1) felajánlás (1) felebarát (2) feltámadás (3) fény (6) Ferenc pápa (9) film (6) Fiú (3) Fleur du Carmel (1) fohász (9) fotó (1) főbűn (1) Füle Lajos (1) gazdagság (1) getszemáni (1) Golgota (2) gondolkodni való (1) gyertya (1) gyógyító (1) gyógyító Krisztus (1) gyógyulás (3) gyónás (2) Gyökössy (1) győztes élet (1) Gyuri naplója (3) hagyomány (1) hála (6) hálaima (1) halál (1) halpénz (1) hamvazószerda (1) hathatós ima (2) hazaérkezés (1) hazafelé (1) házasság (1) házi áldás (1) hészükhaszta (1) himnusz (2) hiszek (1) hit (17) hit éve (2) hitünk (1) húshagyó kedd (1) húsvét (4) húsvéti ünnep (1) hűség (1) hűségima (1) idézet (2) ige (7) ima (51) ima a gyermekekért (1) ima őrangyalhoz (1) ima szép halálért (1) ima útja (1) imádág (1) imádkozás (4) imádkozunk (2) imádkozzatok (3) imádság (16) imaiskola (1) imakönyv (1) imamód (1) irgalmas (1) irgalmasság (2) irgalom (2) iskola (1) Isten (66) Isten anyja (1) Isten arca (1) Isten dicsőségére (1) Isten hangja (2) Isten igéje (2) Isten irgalma (1) Isten szava (1) Isten szent akarata (1) Istenem (3) Istenes Szent János (1) Istenhez (1) Isteni Szeretet (3) jászol (2) Jeges Mirjam (1) jel (1) Jeruzsálemi Szent Cirill (1) Jézus (62) Jézus élete (3) Jézus keresése (1) Jézus követése (1) Jézus Krisztus (4) Jézus szíve (1) Jézus születése (1) jó pásztor (1) Josip Loncar (2) Joyce Meyer (2) jöjjön el a te országod (1) karácsony (10) Kármel (1) karmelita (3) kávé (1) kegyelem (5) kényelem (1) kenyértörés (1) képmeditáció (2) kereszt (7) keresztelés (1) keresztény (2) kereszténység (2) Keresztes Szent János (2) keresztmisztika (1) keresztút (3) keresztvetés (1) kicsinység (1) kilenced (6) Kim Walker-Smith (1) kincs (2) királyság (1) Kis Szent Teréz (1) kísértések (2) kontemplatív (1) kották (1) könny (1) könyvek (1) közbenjárást kérő ima (1) közbenjáró ima (1) közbenjáró imádság (2) közösség (2) Krisztus (16) Krisztus követése (1) Krisztushordozó (1) küldetés (1) La Salette (1) latinul (1) látomás (1) Laudate Dominum (1) lélek (3) lélek ima (1) lélekerősítő levelek (1) lelked (1) lelkemet (2) lelki áldozás (1) lelkigondozás (1) lelkigyakorlat (5) lelkiismeret (4) lelkiismeret vizsgálat (3) lelkivezetés (1) lelkület (1) litánia (2) Lourdes (1) ltsz.: 1653. (1) Magyar Nemzeti Galéria (1) Mária (2) Marie (1) Medjugorje (1) megérint (1) megszólás (1) megtérés (4) Megváltó (5) menny (2) mennyei Atya (1) Mennyország (2) Mester (3) Miatyánk (4) Miatyánk latinul (1) mikor imádkozzunk (2) mindenszentek (1) Mindenszentek litániája (1) misztika (2) misztikus imádság (1) mondd csak mit tennél (1) munka (1) nagyböjt (5) nagyfigyelmeztetés (1) napi 15 perc Istennel (1) napiremény (1) Natália nővér (1) Néri Szent Fülöp (2) Newman breviárium (1) Ninive (1) nőnap (1) nyelvima (1) nyugalom (1) oltalom (1) Oltáriszentség (2) önéletrajz (3) önfelajánlás (1) önismeret (1) önmagam (2) öregek (1) Őri István (1) örök (1) örök élet (2) öröm (4) örömhír (1) pápa (1) pápai áldás (1) Pásztor (2) Pater noster (1) Paul Washer (1) penitencia (2) Pilinszky (2) Pio (3) Pió atya (6) Pozsonyi Ágnes (1) prédikáció (1) próbák (2) próbatétel (1) próféciák (1) prótétai élmények (1) Pünkösd (5) rákos (1) reggeli ima (2) remény (2) Reményik Sándor (1) reménység (1) ritus (1) római katolikus (2) rotate (1) rózsafüzér (5) rózsafüzér imádkozása (2) röpima (1) skapuláré (1) Slachta Margit (1) spiritus sancti (1) Spurgeon (1) Szeged (1) szemlélés (1) szemlélődés (3) szent (2) Szent Ágoston (3) Szent Bonaventura (1) Szent Fausztina (1) Szent Illés (1) Szent Katalin (1) szent kenet (1) Szent Mihály ima (1) Szent Patrik (1) Szent Péter (1) Szent Rita (2) Szentcsalád (1) szentek (3) szenteste (1) Szentháromság (2) Szentírás (3) Szentlélek (11) Szentlélek ajándéka (2) szentmise (9) szentmise latinul (1) szentség a hétköznapokban (1) szentségimádás (1) szenvedés (1) szeplőtelen fogantatás (1) Szerafim atya (1) szerelmes (1) szeret Isten (1) szeretet (30) szeretet békesség (1) szeretlek (1) szerzetes (1) szív (9) szív imája (1) szőlőtő (1) szűk kapu (1) Szűz Mária (10) Szűz Mária mennybevétele (1) Szűzanya (3) Taizé (1) találkozás (3) tanúságtételek (1) társaság (1) társra várva (1) templom (2) Teremtő erő (1) Teréz anya (4) Thomas Merton (1) titok (1) tized (1) tízszemes (1) Tolsztoj (1) torinói lepel (1) Tökéletesség útja (2) tölts időt Istennel (1) tövis (1) Trausch Liza (1) Túrmezei Erzsébet (3) türelem (2) új élet (1) Új Év (2) Új evangelizáció (1) újév (1) Úr (17) Úr hangja (1) Úr imádsága (1) Úr Jézus (1) Úr színe előtt (1) Uram (12) Uram Istenem (1) urbi et orbi (1) Úrjézus (1) úrvacsora (1) út (1) üdvösség (4) üdvözlégy (1) üdvözülés (1) ünnep (4) vágyakozás (1) válás (1) Vász Jenő SJ (1) vászon (1) Vatikán (1) Vatikáni Rádió (1) Végtelen (1) Vianney Szent János (1) Victoria Osteen (1) videó (1) vigasz (1) világvégén (1) virágvasárnap (1) Vőlegény (1) Zakariás atya (1) zarándok (1) zarándoklat (1) zsolozsma (2)