2018. március 8., csütörtök

A SKAPULÁRÉ AZ OLTALOM JELE
A SKAPULÁRÉ AZ OLTALOM JELE

(Az alábbi írás részlet a KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY SKAPULÁRÉJA c. könyvből, amely a Magyar Sarutlan Kármelita Rend kiadványa.)

Lisieux-i Kis Szent Teréznél – aki immár egyházdoktor is – talán senki sem mutatta meg jobban azt, hogy a skapuláré Szűz Mária oltalmának a jele. Ez a Szűz Máriáról szóló fontos tanítás abból a kegyelemből születik, amelyet a fiatal kármelita apáca a Szent Magdolna barlangnál kapott. Ez egy kis remete lak volt a lisieux-i kolostor kertjének egyik eldugott részében.

Az 1889. júliusában történteket Teréz így meséli el Jézusról nevezett Ágnes anyának.
Olyan volt mintha számomra fátyol borult volna minden földi dologra…Teljesen elrejtőztem a Szent Szűz fátyla alatt. Abban az időben rám bízták, hogy az ebédlőben szolgáljak fel. Emlékszem úgy tettem a dolgomat, mintha nem is én tenném, olyan volt, mintha kölcsön kaptam volna egy testet. Egész héten át így maradtam.

Valamilyen rejtett úton-módon ez a szerény öltözet előkészít minket Mária anyai oltalma jótéteményeinek befogadására. Ez az oltalom nagyon diszkréten mutatja meg önmagát. Inkább azt mondhatnánk, hogy fokozatosan tárul fel előttünk, mintha csak az Isten Anyja óvatosan emelné fel a fátyol szegélyét, amely eltakarja anyai oltalmának misztériumát.
A skapuláré és Mária fátyla egy és ugyanazt a dolgot jelenti. Mi is akárcsak Kis Szent Teréz, elrejtőzhetünk a Szent Szűz fátyla alatt, és tehetjük a dolgunkat, mintha nem is mi csinálnánk. A Boldogasszony ruháját hordani tehát annyit jelent, mint engedni, hogy Mária takarja be az Ő anyai oltalmával a mi névtelen, egyszerű, csendes és egyhangú életünk szürkeségeit, és akkor már semmi sem lesz felszínes.

A skapuláré több mint egy máriás jelvény.

Egy valóságos és hatékony oltalom jele, amely nem elégszik meg azzal, hogy Máriára emlékeztet minket.

Egyúttal az összes kegyelemre is emlékeztet, amelyet az Isten Anyja eszközölt ki mindannyiunk számára. A skapuláré „tapinthatósága” megvigasztal minket. Bajok, veszélyek közepette jó megérinteni, tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Aki megkapja ezt a barna szövetdarabkát, odahúzódik, bebújik a Boldogasszony oltalmazó fátyla alá. Mivel Mária oltalmát jelenti számunkra, a skapuláré megalapozza bizalmunkat, anyai kezeire való bizalmas ráhagyatkozásunkat. Egyúttal megadja nekünk azt a biztonságot, hogy ez az oltalom megnyeri számunkra Isten irgalmasságának kegyelmét is, hiszen amikor Isten Anyja oltalmazza gyermekeit, ezt azért teszi, hogy az ÚR kegyelmének jótékony hatása alá vonja őket.

Íme, mint szentelmény ezért közvetíti Mária ruhája Isten kegyelmét. Mária oltalma oltalma átalakítja azt, aki az Ő ruháját viseli. Aki felveszi a skapulárét Máriát ölti magára, elfogadja és örökségül kapja Őt. Arra törekszik, hogy kövesse erényeit, és Izajás prófétával együtt így kiált fel- Örvendezve örvendek az Úrban, ujjong lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, az igazság palástját terítette rám. Iz61,10

Attól a pillanattól kezdve, hogy válaszul a mi máriás elköteleződésünkre elnyerjük a Szűzanya oltalmát, maga ez az oltalom titokzatos módon megteremti bennünk a Máriához való hasonlóságot. És éppen ez a hasonlóság az, amit a skapuláré által Anyánk el szeretne érni bennünk., amint ezt a Kármelhegyi Boldogasszony miséjének egyik prefációja is nagyon szépen mondja. Rendjének ruhájával oltalmaz minket, hogy a világban élő képmásai lehessünk.

Egyfajta rejtett szeretet által, amely nem szereti könnyen felfedni magát, Anyánk segít minket, mellettünk áll lelki fejlődésünk során azért, hogy elvezessen minket az Istennel való teljes egyesülésig. Szűz Mária tehát azzal gyakorolja irányunkban leginkább anyai oltalmát, hogy meghív minket, fátyla alatt osztozzunk mi is az Istennel való bensőséges kapcsolatában. Ennek pedig csodálatos jelét is adja, a skapulárét, a saját ruháját.

A skapuláré felvétele és hordása lehetővé teszi számunkra, hogy befogadjuk mindazokat a kegyelmeket, amiket az Úr a Szűzanyán keresztül adni szándékozik nekünk.

Először is megtanít bennünket kimondani az igent Isten akaratára, ahogyan annak idején Ő is kimondta a maga igenjét az angyal szavára. Ez a kegyelem befogadásának alapja. A skapuláré felvétele számunkra az igen kimondását jelenti. A skapuláré állandó hordása pedig az Isten akaratában való megmaradás jele.

Mária a napba öltözött asszony A Szűzanya – Szent Pál gondolkodásának értelmében – egészen Krisztusba öltözött. Ez az Ő ruhája. Ezt a ruhát, ezt a skapulárét nyújtja felénk. Mária egészen Krisztusba akar öltöztetni minket. Mária különös oltalma nem mást jelent, mint bekapcsolódni Jézus Krisztus egyetlen megváltó tettébe és hagyni, hogy Krisztus működjék bennünk, hogy: már ne mi éljünk, hanem Krisztus éljen mibennünk.

Dicsőség az Atyának a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen

Linkek a skapuláréról:

http://www.karmelitarend.hu/szentjeink/karmelhegyiboldogasszony/bovebbenkarmelhegyiboldogasszony

http://tiszta-szivvel.blogspot.com/2010/05/maria-ruhajaban-stock-szent-simon.html

http://juandelacruz.mindenkilapja.hu/html/18272060/render/barna-skapulare

2018. március 6., kedd

Zarándoklat lelkünk mélyére


"Zarándoklat lelkünk mélyére"
nagyböjti lelki megújulás felnőtteknek

2018. március 17-én szombaton 14.30 - 20.30 -ig

Helyszín:
JISZ Karmelita nővérek kolostorában

Budapest Fúti út 35/b Újpest

Program:
Előadás: Imádkozni Avilai szent Teréziával
csendes óra (személyes ima)
szentmise
vacsora
szentségimádás

Jelenkezni 2018. március 15-ig Erzsébet nővérnél

email: erzsebetnover@gmail.com
mobil: +36 30 870 1532


Ki az Isten, ki az ember?

Érted születtem, Avilai Szent Teréz élete, karizmája és művei  Minden kor emberének két nagy misztériumot kell megfejtenie. Az egyik az, hogy ki az Isten, a másik pedig az, hogy ki az ember. Avilai Szent Teréz is ennek a megválaszolásával vívódott sokáig. A választ, melyet élettapasztalata és az Istentől kapott misztikus kegyelmek alapján megfogalmazott, az Egyház hitelesnek fogadta el.

Teréz tapasztalatból tudja, hogy az ember – mivel Isten képmására teremtetett – csak az
Isten felől tudja megérteni önmagát. Egyedül a Teremtő az, aki igazán ismeri teremtménye szépségét, akit saját képmására alkotott. Isten mondja meg nekünk, hogy kik vagyunk, hogy mit jelentünk az Ő szemében. Isten számára azok vagyunk, akikben gyönyörűségét leli, akikben örömét találja. Isten azon munkálkodik, hogy kapcsolatot teremtsen velünk, s erre a kapcsolatra Ő képessé is tett bennünket. Teréz számára az az ajtó, amelyen a teremtmény beléphet a Teremtőjéhez, az ima.

2017. december 9., szombat

Mitől félnek azok, akik nem mernek rálépni a tökéletesség útjáraIgazán nem tudom megérteni, hogy mitől félnek azok, akik nem mernek rálépni a tökéletesség útjára.

Ó bárcsak megértetné velük az Úr, hogy mennyire veszedelmes biztonságban éreznie magát olyan kézzelfogható veszedelmek között annak, aki úgy él, mint az emberek általában élni szoktak; s hogy az igazi biztonság abban van, ha igyekszünk minél előbbre sietni az Úristenhez vezető úton.

Rajta tehát, függesszük szemünket őreá, s ne féljünk. Az igazságnak ez a napja nem fog leáldozni; s ha csak előzőleg mi nem hagyjuk el őt, nem fogja engedni, hogy éj boruljon utunkra, s eltévedjünk.

Avilai Szent Teréz, Önéletrajz, 35, 13—14

2017. október 10., kedd

Isten a dicséretben lakozik

Amikor Istent dicsőíted, akkor kimondod, hogy KI az Isten. Kimondod az Ő tulajdonságait, kimondod Őt magát. Kimondod Róla AZ IGAZSÁGOT. Ahol pedig Isten megjelenik onnan fut a gonosz. Az igazság szabaddá tesz. Ahol Isten megjelenik, ott megjelenik az Ő országa, hiszen Ő a dicséretben lakozik. Az Ő országát pedig gyógyulás, szabadulás, öröm, béke jellemzi, a természetfeletti válik természetessé. Ezért van az, hogy a dicsőítő alkalmakon anélkül, hogy külön imádkoznánk gyógyulásért, vagy szabadulásért, ezek megtörténnek. Mert megjelenik köztünk az Isten országa. És akkor leszakadnak a bilincsek, nem csak testről, lélekről is, leomlanak a falak, nem csak fizikailag de lelkileg is, és kimenekülsz a veszélyből, nem csak fizikailag, de lelkileg is.

Mert a dicsőítés nem az, hogy sárga könyves dalokat énekelgetünk és jól érezzük magunkat. Bár kellett az ebben való kitartás, hogy Isten növelni tudjon minket. A dicsőítés is abszolút a Lélek műve.

A dicsőítés közben vezet minket egy irányba -ha hagyjuk és átengedjük a kontrollt neki és nem a tökéletes performanszra figyelünk és egyáltalán,
ha nem előadás, hanem valóban ima az a dicsőítés-, 
vagy próféciák hangzanak (tudjuk, ugye, hogy a prófécia NEM jövendőmondást jelent, hanem Isten igazságainak a kinyilatkoztatását) bevezet egész mélyen például abba, hogy Krisztus a király, hogy milyen király Ő, vagy bevezet abba, és kibontja egész mélységeiben, hogy Isten szent.

Mi csak ott állunk és egészen súlyosan tud ránk hullani Isten jelenléte, szentsége, annak a titoknak a kinyilatkoztatása, ahova a Lélek éppen vezet minket, szinte fizikailag tapintható módon. Vagy éppen szellemi harcba megyünk, Isten elvezet valahova, ahol az Ő győzelmét ki akarja nyilvánítani. Tehát a dicsőítés NEM arról szól, hogy csak úgy énekelgetünk, hanem valami egészen komoly, mély történésről. (Aki pedig azt hiszi, hogy a dicsőítés szentimentalizmus és érzelmi hajhászás, az mélységesen, mélységesen téved!)

Forrás: hagiosz.net


Isten a dicséretben lakozik. Ahogy a Jelenések 4. is írja, a Mennyben folyamatos a dicsőítés.


2017. szeptember 30., szombat

Isten rajongójává válni

Aki megízlelte Isten lényét, minden magyarázat nélkül is megérti, hogy egész valója Isten dicsőítésére szolgál. 
Isten rajongójává válik. 

  Ó, mennyei Uralkodónk! Mily csodálatos a Te mindenhatóságod és végtelen a Te jóságod! Magad vagy a Bölcsesség! Nincs kezdeted, sem véged! Tökéletességeidnek nincsenek határai; végtelenek és felfoghatatlanok! A csodáknak feneketlen óceánja vagy! Szépséged magában foglal minden szépséget. Magad vagy az Erő és a Hatalom.
/Részlet -  A tökéletesség útjából, amikor Teréz azt fejtegeti, hogy imádság alkalmával meg kell fontolnunk, ki is az, akivel beszélünk./

Az az Isten akarata ..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az az Isten akarata ..

"Az az Isten akarata, hogy mindent, amit teszünk, ne az embereknek, ne a világnak vagy magunknak tegyük, hanem az Ő dicsőítésére cselekedjük; és annál boldogabbak vagyunk, mennél inkább képesek vagyunk ezt egyszerűen megvalósítani."

 /NEWMAN-BREVIÁRIUM: A keresztény élete és munkája e világban/


2017. szeptember 20., szerda

„Hiszem, Uram, hogy itt vagy!”Minden imádságunk Isten jelenlétének tudatosításával kezdődjék! 

Ezért is az egyik legmarkánsabb, legtömörebb imádság a keresztvetés

amikor a három legszentebb név kimondásával belehelyezkedünk az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek jelenlétébe.Forrás: dr. Aczél László Zsongor


2017. szeptember 16., szombat

A csend ajándéka


Ahogy Jeruzsálemet körülveszik a hegyek, úgy ölel körül minket az Úr, és bármi, ami velünk történik, az először őt éri, őt érinti, csak utána ér el minket – mutatott rá Mirjam nővér. Majd hangsúlyozta: helyesen csak Isten felől nézhetjük magunkat, onnan világít be minket a fény, így lehetünk egyre mélyülőbben – Keresztes Szent János szavaival – azzá a trónteremmé, amelyben az Úr lakik. Védetten és biztonságban élünk tehát Jézus halála és feltámadása által. Ima közben pedig mindig hitet teszünk Krisztus feltámadásáról, így az ima egy húsvéti esemény. Ahogy Avilai Szent Teréz mondja A belső várkastély című művében, Krisztus úgy támad fel benne, hogy bevonja őt az Atyával való kapcsolatába, vagyis nemcsak vele van, hanem eggyé teszi önmagával. Ez az Istennel való imaegység azonban nem egyik pillanatról a másikra valósul meg, azért türelemre, együttműködésre van szükség a kegyelemmel, amíg az önző, nagyra nőtt egónk átadja magát annak az énnek, amelyen átrajzolódik Isten.

Jeges Mirjam arról is beszélt, hogy az imádság egy olyan kohó, amelyben kiforr az új ember, ez az új emberré formálódásunk pedig egy egész élet programja. De tudnunk kell, hogy nem vagyunk ebben egyedül, Isten a fővállalkozó. Hogy jó-e az imádságunk, azt az azt követő lelkiállapot segít eldönteni, hogy növekszik-e általa a másokhoz, a világhoz, a magunkhoz és az Istenhez való kapcsolatunk.

Sokszor kívülről akarunk eljutni az ima magjához, pedig az ima a Lélek alkotása és kezdettől fogva, de különösen is keresztségünk óta ott van a szívünk mélyén. Azt a mély vágyat azonban, hogy imádkozzunk, sok más kisebb-nagyobb vágy befedi, ezért a szívünket meg kell szabadítanunk mindattól, ami e kincstől elfordítja.

Isten az élet minden valóságában jelen van, minden róla tár fel valamit. 

Ha a realitásainkat – családunkat, testünket, adottságainkat, személyiségünket – elfogadjuk teljes szívünkből, akkor Isten közegében, az ő terében vagyunk, és akkor már nem kell aggodalmaskodnunk semmin, elfogadjuk sorsunkat.

Ha a ráhagyatkozás imájával azt mondjuk:

„Igen. Atyám!”,

akkor hagyjuk, hogy Isten az események által teremtsen minket.A belső ima (más néven szemlélődő ima vagy Jézus-ima) mélyebb síkot érint, mint ahol az érzéseink mozognak – mutatott rá Mirjam nővér. Wilfred Stinissen belga karmelita hasonlatával élt: ragyogó időben egy tóban fürdőzni a napsütésben élvezet, ugyanez rossz időben már nem az – ilyen az, amikor nem olyan mélyen imádkozunk. Ha azonban a búvár magára húzza a ruháját, hogy megjavítsa a hajót, nem számít, hogy milyen az idő – a mély ima erről szól és ezért nincs is szerepe benne az érzelmeknek. A gyöngyhalászok egy követ vesznek a kezükbe, hogy az lehúzza őket a mélybe, az imádkozónak ez Jézus szent neve, ami lassan átmossa lelkünket; értelmünket, érzelmeinket átformálja. Az imának ebben a mélységében már nincs szükség szavakra, beáll a csend ajándéka.


Jeges Mirjam, a Sarutlan Karmelita Nővérek perjelnője
Nem mindegy, miként fogjuk fel az imát

Nem mindegy, miként fogjuk fel az imát. 
A megközelítésünk olyan lehet, mint egy kőfejtőben, izzó napsütésben dolgozó három emberé. Amikor megkérdezték tőlük, mit csinálnak, 

az első szinte felháborodva odavetette: követ török, 

a második büszkén mondta: megkeresem a kenyerem, 

a harmadik szinte ragyogva így szólt: templomot építek Istennek.2017. szeptember 3., vasárnap

Templomodból Uram mielőtt távozomTemplomodból Uram mielőtt távozom,
Föld porába hullva újra imádkozom.
Buzgón esdekelve arra kérlek Téged,
Ne ostorozd tovább áhítatos néped,

Ha Tebenned bízva munkája után lát,
Hullasd munkájára áldásod harmatját.
Ha könnyei között örömért kiált fel,
Bűnbánatos néped ó Uram ne vesd el.

S hogyha vész rohan rá s Tőled kér segélyt,
Hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt.
Hogy így napról napra virradván örömre,
Neved dicsérjük most és mindörökre. Ámen.

2017. augusztus 5., szombat

Himnusz az Oltáriszentségről

Aquinoi

Aquinoi Szent Tamás: Himnusz az Oltáriszentségről


Zengjed, nyelv, a dicsőséges
test titkát s a drága vért
melyet hullatván értékes
váltságul az emberért
a föld ura, a felséges
méh gyümölcse nem kímélt.


Egünk küldte, s nekünk szülte
tiszta szűz, szeplőtelen.
Köztünk élt és hinté földre
az Igét, mely jót terem;
a csodás szertartással ülte
búcsúestjét idelenn.


Mert a végső estebédet
tartván ő és társai,
együtt a törvényes étket
jámborul fogyasztani:
étkül a tucatnyi népnek
önmagát osztotta ki.
És a kenyeret testévé
igézte az Ige-test
s a bor lett Krisztus vérévé:
magyarázni ne keresd!
Hit dolga és igaz szívé,
hogy erősen tartsa ezt.


Azért kell e nagy szentséget
leborulva áldani
és a régi Szövetséget
új rítussal váltani:
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!


Az Atyának és Fiának
légyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék!
S aki kettejükből árad,
a Lélek is áldassék!

Ámen

2016. február 7., vasárnap

URAM, JÖVÖK HOZZÁD!


Uram, jövök Hozzád, lelkem békédre vár:
Hozom a szívemet, kezeddel öleld meg,
Fogadj el egészen, vezesd életemet!

Uram, betöltöttél gyógyító örömmel:
Taníts az igazra, taníts alázatra.
Jöjj, Szentlélek Isten tüzes lángjaiddal!

Uram betöltöttél gyógyító örömmel:
Taníts az igazra, taníts alázatra.
Legyen méltó szívem ajándékaidra.


OLTÁRISZENTSÉG


2016. február 3., szerda

Totális találkozás

AZ ISTENKÉPŰ EMBER MEGALKOTÁSA
MEGTALÁLNI ÖNMAGUNKAT, MEGTALÁLNI MÁSOKAT
Az emberhalász önvizsgálata
A VALÓDI TALÁLKOZÁS TELJES VALÓNKAT IGÉNYLI
Egy kereső ember vívódásai
TALÁLKOZÁS ÖNMAGUNKKAL, ISTENNEL.
A csend szava.
ISTEN ÉS EMBER TOTÁLIS TALÁLKOZÁSA 

*** 

A fenti gyűjtemény Barna testvérünk igazságkeresésének gyöngyszemeit tartalmazza, melyek az általa oly várva-várt és vágyva–vágyott totális találkozás felé mutatnak. Olvasás közben elénk tárul képeinek hihetetlen gazdagsága és robbanásig-feszült érzelemvilága, melyek észrevétlenül sodorják az olvasót belső világának mélyebb régiói felé.
 


Amikor az Isten az embert szólítja, ez a szólítás az egész emberhez szól. A megszólítás a személyiség gyökerében hangzik el. Válaszunk is – természetéből adódóan - csak a személyiség győkeréből kiinduló, teljes személyiségünket aktivizáló, és a totális Isten-megközelítést megcélzó lehet. Mivel mindannyian egy isteni áramkör részei vagyunk, így nemcsak az Istennel való kapcsolatunkra, de az embertársainkkal való kapcsolatra is érvényes, hogy a valódi találkozás egyetlen lehetséges módja a totális találkozás.

2015. november 9., hétfő

Misztikus imádság

  Ó, Uram Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzam, add nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak a lelkeknek is, akiket rám bíztál. Isteni Ige, Te magad
vagy bennünk ez az örökké tartó és szüntelen imádság. Isten Báránya, Te vagy a világosság, amely megvilágítja lelkünk egész égboltját.
Bár soha ne akarnánk más imádságot, csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet, más szeretetet, csak a te szeretetedet! A hozzád intézett imádságban, Istenem, egy a szemlélés és a szeretet.
Engedd, hogy olyan tökéletesen és olyan bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne tudjam, hogy imádkozom, mert csupán Te vagy bennem! Ámen.

/Mme Guyon, Jeanne Marie Bouvier de la Mothe/

2015. március 28., szombat

A penitencia királya


Elmélkedés
Keresztút. 
A penitencia királya

Teljes bíbordíszben, koronával fején, jogarral kezében, kísérettel lép föl s vonul el a keresztúton a penitencia királya. Aki ezt megérti, sírni kezd, - aki elindul nyomában nem győzi tisztára mosni lelkét.

Jézus alázatba s szenvedésbe öltözve eleget tesz bűneinkért; mélyebben fölfogva bűneimért.
Mert akit a penitencia kegyelme megérint, annak szemei előtt a passió izgalmas jeleneteinek alakjai szétfoszlanak, a zaj elcsitul, Jeruzsálem környéke puszta lesz, a két lator keresztje eltűnik s a lélek magára marad Jézusával.
Keresztje előtt térdelek, vérének csepegését hallom, összes kínja lelkemre borul; megnyitja ajkait s kérdi: "Ember, mit tettél?" S öntudatom feleli s az egész világnak kiáltja: Vétkeztem! Bűneimet senkivel meg nem oszthatom, értük mások könnyeit föl nem ajánlom; hisz úgy állok itt, mintha az egész világban én magam volnék, mintha nem volna anyám, atyám, barátom! Ezek tényleg most számba nem kerülnek; mert nekem, nekem magamnak kell penitenciát tartanom!


De a penitencia érzése tüzesebb s mélyebb; azt az az öntudat, hogy vétkeztem, nem jellemzi eléggé. Jézus, miután kérdőre vont, magára veszi bűneimet; megrémülve kérdezem: Mit akarsz Uram? Hová mész? "Kereszthalálba", feleli. Én voltam a bűnös, de a penitenciát az Úr Jézus tartotta meg helyettem s meghalt értem. Értem halt meg. Ne mondd, hogy sokakért halt meg. Minden virág a földön azt mondhatja: A nap értem van az égen. Belőle, általa élek. Úgy az Úr Jézus értem szenved; értem gyullad ki a lelke vérvörösen. S azt mondják a szentek: Értem, értem halt meg, ezt mondja a Szent Szűz a maga módja szerint; ezt mondom én is: Értem, értem szenved; úgy szeret, hogy értem halt meg!
 Erőszakos, szenvedélyes bánattá válik szeretetem, ha hozzágondolom, hogy hol volnék nélküle. Bűnben születtem; ha jogról van szó, nincs a kegyelemre nagyobb jogom, mint a kannibál négereknek! Örvényből, poklokból emel ki minket Jézus megváltó szeretete. Ha az Úr nem könyörül rajtunk – lettünk volna, mint Szodoma, és hasonlók volnánk Gomorrához. Azért karoljuk át a keresztet, bűnösök és szentek. Nem, nem szentek; itt nincsenek szentek; a kereszt alatt a ragyogó szentek is mind, mind elkárhozandó lelkek. Az Ő kegyelméből lettek szentek, lettek bűnbánó, lettek szerető lelkek! A kereszt alatt megszállja őket is méltatlanságuk érzete, nem találják helyüket. Zsákba öltöznek Jolánta, Margit, Kinga, Erzsébet: penitenciát tartanak és sírnak! Mindnyájan lelkek vagyunk, akikhez lehajolt a keresztre feszítettnek kegyelme s fölemelt minket.

(Prohászka Ottokár)

2015. január 17., szombat

Atyám, Rád hagyatkozom


Atyám,
Rád hagyatkozom,
tedd velem azt, ami neked tetszik.
Bármit teszel is velem,
megköszönöm.
Kész vagyok mindenre,
csak akaratod teljesedjék bennem
és minden teremtményedben.
Semmi mást nem óhajtok, Istenem!
Kezedbe ajánlom lelkemet,
neked adom, Istenem,
szívem egész szeretetével,
mert szeretlek téged,
és a szeretet sürget,
hogy egészen neked adjam magam,
hogy fenntartás nélkül
kezedbe helyezzem életemet,
határtalan bizalommal,
mert te vagy az én Atyám!

Ámen

2014. szeptember 29., hétfő

Határon

Határon


Önmagam határán
Ott van Ő,
ahol a reménységem szertefoszlik, 
Ott van Ő,
ahol erőim elfogynak,
Ott van Ő,
ahol az értelmem már nem lát kiutat,
Ott van Ő,
ahol az egóm meghal.
Ott van Ő,
ahol a halál őrzi a küszöböt,
Ott van Ő, 
ahol életem csupasz végösszege 
az Irgalom mérlegén megmérettetik,
Ott van Ő,
és Ő veszi föl a pislákoló lángot, amely vagyok,
az örök öröm világosságában.Cornelia von Putnocky

2014. augusztus 25., hétfő

Másokért élni


Miért fontos a másokért mondott ima?

A lélektani elemzések kiindulópontja itt az a meglátás, hogy életünket valójában csak úgy vagyunk képesek megvalósítani, ha másokért élünk. Sokféleképpen lehet másokért élni és dolgozni. Példaként a szülőket szoktuk említeni, akik életüket gyermekük nevelésének szolgálatába állítják, vagy a betegápoló nővéreket, gyermekgondozókat és egyéb úgynevezett szociális szeretetszolgálatot végző személyeket. Van azonban a kereszténységben egy másik kiváló út, amelyet maga Krisztus Urunk is gyakorolt: a másokért mondott ima. Keveset gondolunk ennek az imának a nagyszerűségére. Krisztus urunk világosan megmondta tanítványainak, hogy imádkozott értük, különösen Péterért. Búcsúbeszéde nem más, mint az apostolokért mondott nagy ima: ,,Értük könyörgök, Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben,, (Jn 17,9).

Minket a másokért mondott ima visszaható ereje érdekel. Amíg az ember képes imádkozni másokért, addig nyitott lélekkel éli életét, és alapjában evangéliumi útvonalon igyekszik megvalósítani életének értelmét, azaz másokért él.

2014. július 27., vasárnap

2014. július 15., kedd

Szent Bonaventura imájaMily kimondhatatlanul szép vagy, fölséges Istenem, és mily kristálytisztán tündöklik az örök világosság fényessége! Élet, amely minden életet éltetsz; világosság, amely minden világosságot megvilágítasz! Te tartod örök tündöklésben a sokféle ragyogó fényforrást isteni trónusod előtt az idők kezdetének hajnalhasadása óta.

Ó örök és megközelíthetetlen, csodaszép és édesen áradó forrás, amely minden halandó szem elől rejtve vagy! Feneketlen a mélységed, határtalan a magasságod, megmérhetetlen a szélességed, megzavarhatatlan a tisztaságod.

Belőled tör elő az a folyóvíz, amely megvidámítja az Isten városát (Zsolt 46,5), hogy örömujjongással és magasztaló énekszóval (Zsolt 42,5) dicsőítő himnuszokat zengjünk neked, tapasztalásból bizonyosodva meg arról, hogy tenálad van az élet forrása, s a te fényedben látjuk az igazi fényt (Zsolt 36,10).(Forrás: Imaórák Liturgiája III. kötet, 544-545. o.)2014. július 14., hétfő

Ne félj, mert én veled vagyok!Istenünk, adj bátorságot, hogy odafigyeljek, és átgondoljam félelmeimet, kétségeimet és bizonytalanságaimat, és add kegyelmedet, hogy meghalljam a hangod, ahogyan lelkemhez szólsz:

„Ne félj, mert én veled vagyok! Ne tekingess semerre mert én vagyok a te Istened.” 
(Izajás 41,10)

 Ámen.


Mikor az imádkozás nem fér be a napombaForrás: Lélekerősítő levelek„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” Jn 15,5


Egy hatgyermekes, igencsak elfoglalt anyuka mondta egyszer, hogy „Túl sok tennivalóm van ahhoz, hogy ne imádkozzam!” Itt van a titka a hatékony életnek.
Akkor találunk rá a békére, az erőre, az örömre, amire annyira vágyunk, ha Jézust és az imádkozást helyezzük az első helyre. Mégis, valljuk be, hogy a nagy rohanásban az imádkozás gyakran háttérbe szorul.
Legyünk őszinték. Tele vagyunk tennivalókkal, és az imádkozás bekerül a sok-sok elvégzendő munka közé, amilyen a portörlés – vagy a receptírás.
Annyi minden igényli időnket, energiánkat, hogy gyakran megelégszünk azzal, hogy a nap folyamán a nehezebb pillanatokban eleresztünk egy fohászt (Uram, segíts!) és ennyiből áll napokig az imaéletünk.
Tudom, én is voltam ebben a helyzetben. Minél több a dolgom, annál kevésbé tűnik célszerűnek az imádkozás.
De aztán fel kellett fedeznem, hogy amikor látszólag a legkevesebb időt szakíthatom az imádságra, akkor van rá a legnagyobb szükségem. A „Túl sok dolgom van ahhoz, hogy ne imádkozzam” elv forradalmasította az életemet.
Alig néhány éve még mind a négy gyermekünk 4 éves kor alatt volt. Hárman pelenkások voltak, s a zajszint az otthonunkban egy kívülálló számára elviselhetetlen lett volna. A minőségi együttlét Jézussal szinte kivitelezhetetlen volt.
Így gondolkoztam: Jézus pontosan tudja, mennyi tennivalóm van. Nem bánja, ha csak egy-egy pillanatra kapcsolódom hozzá gondolatban, felé röpítek egy-egy rövid fohászt rohangálás közben.
Ám mialatt tevékenykedtem, gyakran éreztem Jézus gyengéd hívását, hogy lépjek ki a zűrzavarból, és legyek csak Vele egy darabig.
Végül foglalkoztatni kezdett, hogyan tudnék kiszakítani minőségi imaidőt a napjaimból. Kértem Istent, mutassa meg, mikor tudnék kiszökni hozzá a nyüzsgő életemből. Mikor délután alszanak a gyerekek, vagy mikor itthon a férjem, s egy darabig át tudja vállalni őket.
Kértem Istent, segítsen fegyelemre szoktatni a testemet, hogy reggelente korábban keljek, és a Krisztussal való együttlétet helyezzem előtérbe, váljék számomra százszor fontosabbá, mint a facebook vagy a tévé melletti kikapcsolódás.
Hihetetlen volt, amit megtapasztaltam, miután életemet a „Túl sok dolgom van ahhoz, hogy ne imádkozzam” elv szerint kezdtem élni. Ahelyett, hogy feszítettebbé vált volna a napi tevékenységem, gyümölcsözőbb lett. Nem változtak a tennivalóim, a feladataim. De ahelyett, hogy stresszes kapkodással rohangáltam volna egyiktől a másikig, olyan nyugalommal és derűvel végeztem sorban a tevékenységeimet, amiről tudtam, hogy nem tőlem származik. Ahelyett, hogy állandóan azt éltem volna át, hogy versenyfutásban vagyok az idővel, és vesztésre állok, minden szépen a helyére került és elrendeződött.
Megtapasztaltam mai igénk igazságát: „… nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15,5b). Rájöttem, hogy életem egy területén se boldogulok igazán, ha nem építem be napjaimba az Isten jelenlétében töltött rendszeres, minőségi időt.
Még mindig hajlamos vagyok a munkát az imádkozás elé helyezni. De ma már, ha azon kapom magam, hogy érvelni kezdek az imádkozás ellen, mindig eszembe jut a mondás: „túl elfoglalt vagyok ahhoz, hogy ne imádkozzam”. Nincs olyan feladat tevékenységeim listáján, ami előbbre való lenne, mint a Jézussal töltött idő. Ő mindent meg tud adni nekem, amire szükségem van ahhoz, amivel meg kell birkóznom.
Minél inkább teli vannak a napjaink feladatokkal, annál inkább szükségünk van az imádkozásra. Jusson eszünkbe mindig, mikor az imádkozás nem tűnik célszerűnek, hogy a legjobb megoldás, ha azonnal térdre borulunk.

Uram, segíts, hogy sose felejtsem el, hogy a Veled kettesben töltött idő az, ami alkalmassá tesz rá, hogy mindent elvégezzek, amit nekem kell elvégeznem. Taníts meg rá, hogy ne csak azt tegyem meg, hogy beillesztelek a napi tennivalóim közé, de mindenestül köréd építsem fel az életemet. Jézus nevében, Ámen.

Leslie Ludy: When Prayer Seems Impractical
Encouragement for today, 2014.07.08.
www.proverbs31.org2014. július 12., szombat

Annak, aki Istené

Nada te turbe,                                   Semmi ne zavarjon,
Nada te espante                                Semmi ne rémítsen,
Todo se pasa,                                     Minden elmúlik,
Dios no se muda.                              Isten nem változik.
La paciencia todo lo alcanza,    A türelem mindent elér,
quien a Dios tiene                           Annak, aki Istené,
nada le falta                                      Semmi sem hiányzik,
sólo Dios basta.                                egyedül Isten elég.


 Avilai Szent Teréz


 2014. június 30., hétfő

Csodatévő
Itt várok, hogy az életem megváltozzon.
Mikor a víz keveredik Te áttudsz rendezni engem
Csak egy érintés, ez minden amire szükségem van
Nem sok mindenem van, de a sebeket érzem
Jöttem, hogy megtaláljam a csoda ember kezét

Szentek üzenete


Szent Péter apostol
(Betszaida - Róma 67 körül)
Szent Péter - Krisztus Urunk egyik legbizalmasabb apostola, egyházunk első vezetője, a kereszténység vértanúja - talán az egyik legtöbbet emlegetett szent. És talán mégsem ismerik igazán a legtöbben, mégsem tudják, hogy mi az ő legnagyobb tanítása. Egyszerű halász, szókimondó, nyílt szívű barát, mesterét tagadó, gyáva férfi, az akkori világ fővárosának térítője, vértanú. Vajon melyik volt ő? Valamennyi, hiszen ember volt. Egyszerű, gyarló ember, aki valószínűleg a Genezáreti-tó partján öregedett volna meg, becsületes halász mesterségében. Azonban Valaki kiválasztotta. Meghívta barátjának, és ő - bár nem jó pénz, kényelmes állás csábította - felállt és követte a hívó szót. Az Istennek terve volt vele. Péter életének minden pillanatával tanít bennünket Krisztus:

Ha a Mester hív, menni kell. Nem baj, ha nem tudjuk, merre. Nem baj, ha le kell mondanunk valamiről. Nem baj, ha utunkat nem kísérik földi sikerek. És menni kell akkor is, ha az út végén a kereszt áll. Péter megtette ezt az utat és látta, hogy a kereszt nem a vég, hanem a diadal és az élet kezdete. Krisztus minden embert hív. Nincsenek születési, iskolázottsági, nemzeti feltételek. A keresztény élet csodáját mindenkinek felkínálja. Ha a hit csak mustármagnyi is csak, hegyeket fog megmozgatni. Isten a tanulatlan halászt, a mesterére kezet emelő szolgára irgalmatlanul lesújtó, heves vérű galileait, a barátját megtagadót teszi meg a születő egyház első főpapjának. Igen, az Isten belelát a szívekbe. A szív legnagyobb mélységeibe. ő tudja rólunk azt is, amit talán még mi sem gondolunk magunkról. ő tudta a vele is vitába szálló, hirtelen emberről, hogy kőszikla lesz, az egyház első nagy építőköve. Péteren keresztül tanít: valamennyien értékesek vagyunk, valamennyien építőkövekké válunk, ha vállaljuk utunkat, ha felkelünk a háló mellől, letesszük értékes szerszámainkat és követjük őt. 

De vigyázzunk, halkan szól hozzánk, csendes szavait sokszor túlharsogja a világ fondorlatos reklámhadjárata, a sikeres élet ezernyi biztos receptje. Péter jókor, a jó szóra állt fel. Életével segít minket, hogy mi is a jó irányba indulhassunk el.

Nagy Jenő

2014. június 28., szombat

Lám, a kegyelem gyöngesége
Lám, a kegyelem gyöngesége

nem tud meglenni nélkülem, nélküled,
emésztően szüksége van ránk,
nyavalyásaira, rongyosaira;
önmagában kilelné a hideg,
hát melengeti a keshedteket,
unná egyedül a meditálást,
belénk száll hát meditációnak,
éhünkre éhez, hogy betölthessen,
szomjazó esővel végigpaskol,
felugraszt tohonya játékaiból,
megkerget, sápaszt, szemünk fennakad,
olyat lök rajtam, rajtad,
hogy a hegy túlsó oldalán legurulva
új bőrünkben találjuk magunkat,
gyönyörűséges kínban ránk nőtt bőrben,
melyen ez áll körös-körül:
Kapta egy halpénzzel fizető koldus,
ingyér', csak úgy, bolond se hinné,
és ez az irha él, nézd:
hogy' viszi emberét!

Forrás: Bodrog Miklós Álmunk, hitünk, életünk 135. oldal


2014. május 23., péntek

Ne hírből ismerjük Istent
"Ott van a dolgok magva: önmagunkba nézni. Ott kezdődik a párbeszéd...A mai embernek azt mondanám, lépjen be lénye legmélyébe, hogy megismerje az élményt, Isten arcát....Az embereknek azt mondom, hogy ne hírből ismerjék Istent. A szívük mélyén a saját szemükkel fogják látni az élő Istent!"

(Ferenc pápa)
2014. május 8., csütörtök

Szoktál ellenkezni az Úrral?


Tanúságtétel a "Győztes Élet" blogból:

Győztes élet: Szoktál ellenkezni az Úrral? :
Én igen. Miért írom ezt most így?  Egy rövid bizonyságot teszek arról, miért ne vitatkozzunk, miért ne ellenkezzünk az Úrral Tegyük meg bátran amit mond............

2014. március 17., hétfő

Eucharisztikus keresztút – a rákosokért


Eucharisztikus keresztút – a rákosokért
Jánossy Gábor
A következő keresztutat az Oltáriszentség előtt (térdelve-ülve) elmélkedjük végig.

I. állomás: Jézust halálra ítélik
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézust ugyan halálra ítélték, de ő előre elrendezte, hogy közöttünk maradjon a világ végéig. Táplálékot akart adni nekünk, a szívünkben akar lakni. Az Oltáriszentségben egy egyszerű anyagba alázta magát, a teljes kiszolgáltatottságot is vállalva.

A rákos megbetegedésben szenvedő ember sokszor úgy érzi, hogy halálra van ítélve, hiszen sok esetben nem sikerül az orvostudománynak kikezelni ezt a betegséget.
Jézus táplálékul adta önmagát, hogy erőt adhasson nekünk, hiszen gyönyörűsége az emberek fiai között lennie – a betegségtől függetlenül.

Uram, Jézus Krisztus, te, aki itt vagy valóságosan az Oltáriszentségben, kérlek add bőven áradó kegyelmedet hazánk rákos betegeinek, hogy betegségük lelki vergődései miatt egy beteg lelke se legyen az örök halálra ítélve ama végső napon.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!
(rövid csend)
II. állomás: Jézus magára veszi a keresztet
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézus magára vette a nehéz Eucharisztikus keresztet is. Vállalta mindazt az elhagyatottságot, hanyagságot, lezserséget, ahogyan kezelik. Vállalta a kiszolgáltatottságot, a megszentségtelenítés, a meggyalázás lehetőségét is. Csak azért, hogy lelkünk Kenyerévé lehessen, azoké, akik tisztelettel, szeretettel közelednek hozzá!

Rákos betegeink is magukra veszik a kereszt rájuk mért darabját a betegség lelki terhét és a kezelésekkel járó fizikai terheket is. Ha Jézushoz tudjuk társítani keresztünket, ha a szent Kenyeret gyakran, és hittel vesszük magunkhoz, akkor a szenvedés értékadó szenvedéssé válik. Lelkünk ilyenkor minden szenvedés mellett és ellenére épül, fejlődik Isten országa felé.

Uram, add kegyelmedet a rákos betegségben szenvedőknek, hogy a te Eucharisztikus kereszthordozásodat – az abban való teljes kiszolgáltatottságodat – átérezzék, és saját kereszthordozásuk, kiszolgáltatottság érzésük felajánlásával értékessé tegyék betegségük viselését.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!
(rövid csend)III. állomás: Jézus először esik el a kereszttel
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézus isteni terve a legméltóságosabb Oltáriszentséggel először akkor bukott el, amikor a zsidóknak beszélt róla. Az első elesést az ő hitetlenségük, elutasításuk okozta: „Hogy adhatja ez a testét nekünk eledelül?” „Kemény beszéd ez, ki hallgathatja ezt?”
Mindent megtett Jézus, és mégis sokaktól a gyűlöltet és a megvetést kapta. Az eucharisztikus Testben sokan nem hisznek ma sem. Ma is sokan mondják: Kemény beszéd ez! Jézus folyamatosan kínálja nekünk magát az Oltáriszentségben, és folyamatosan elesik a kérdéseink, kételkedésünk miatt.

A rákos betegségben szenvedők úgy érzik, hogy elestek, amikor kiderült a betegségük. Oly sok embert lelkileg nagyon megvisel ennek a betegségnek az érkezése. Az elesés, a padlóra kerülés oly gyakori lelki kísérőjelensége a rákos megbetegedésnek.
Az Oltáriszentségben köztünk lakó Jézus együttérzően tekint a rákos betegségben szenvedőkre, akár észreveszik ezt, akár nem. Az orvosok felé megnyilvánuló kiszolgáltatottság sokban hasonlít Jézus kiszolgáltatottságára. Ő igazán tud segíteni, teljes együttérzéssel!

Jézusom, add kegyelmedet, hogy az Oltáriszentségben megvalósuló kiszolgáltatottságodat
és elesésedet átérezzem, és hozzád társulva tudjam szeretetben felajánlani a rákos betegség hatására kialakuló elesettség érzésemet, illetve az ismerőseim elesettség érzését.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!
(rövid csend)
IV. állomás: Jézus találkozik Anyjával
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A Boldogságos Szűz Mária látta igazán, egész mélységében Jézus nyomorúságát és gyöngeségét. Végig követte Jézust a keresztútján. Jézus kéri, hogy menjünk a Szűzanyához, és tanuljunk tőle szeretni. Az ő
szeretete teljesen önzetlen szeretet. A Tabernákulum, az Oltáriszentség körül is mindig ott van, és szeretetével vigasztalja Jézust az elhagyatottságában. A Szűzanya kézen fogva akar minket Jézushoz vezetni.
A rákos megbetegedés is nyomorúságot, gyöngeséget hoz az addig egészséges ember életébe. A Szűzanya igazán együttérző szeretetével vár minden rákos betegségben szenvedőre. Az Oltáriszentségben valóságosan jelen levő Jézushoz akarja vezetni a betegeket is.

Jézusom, add kegyelmedet, hogy legyen bátorságom, és ki tudjam nyitni szívemet a mindenkor szeplőtelen Szűz Mária előtt, hogy anyai szeretetével átölelhessen gyengeségemben és hozzád vezessen. Rá akarok hagyatkozni, minden ezt fékező erő ellenére!
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)
V. állomás: Cirenei Simon segít a keresztet vinni
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézusnak nem János, a szeretett tanítvány segített a keresztet vinni. Jézusnak úgy tetszett, hogy ezt egy idegen tegye meg. János pedig a szem által nem látható lelki segítséget adta Jézusnak, a Szűzanyával együtt. Ez a
segítség talán nagyobb is volt a fizikai segítségnél.
Jézus eucharisztikus keresztjét segítünk hordozni lelki segítségünkkel, azzal, hogy itt vagyunk Nála, szeretettel imádjuk Őt.
A rákos megbetegedésben szenvedőknek fizikai segítséget az őt ápolók adhatnak. De lelki segítséget akármelyikünk adhat, ha egy-egy megbetegedett ismerősünkért, a lelkéért imádkozunk szeretettel érte, lelkéért – ezzel segítünk a keresztjük hordozásában, akár tudnak róla, akár nem. körülöttem előforduló rákos megbetegedéseket és kegyelmed leesdésével segíteni tudjak az adott betegen, szeretettel, háttérben maradva.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)VI. állomás: Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézus keményen meggyötört, véres arca megvetést váltott ki a kísérők egy részéből. Mégis volt, aki szeretettel nyújtotta oda a nála levő kendőt, hogy enyhítse a gyötrelmeket. Mi is most az itt létünkkel, az odafigyelésünkkel engeszteljük, vigasztaljuk Jézus eucharisztikus bezártságát, gyötrelmeit.

A rákos megbetegedésben szenvedőket is oly sokféle gyötrelem járja át, mely közben vágyódnak a vigasztalás „kendőjére”. Ezt a vigasztalást a csöndes háttér imádságunkkal is megadhatjuk az arra rászorulóknak.

Jézusom, kérlek Szent Arcod képét nyomd rá lelkemre, hogy soha se hagyjam abba az engesztelést a lelkekért, különösen a rákos megbetegedésben szenvedő lelkekért. Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)VII. állomás: Jézus másodszor esik el a kereszttel
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Másodszor Júdás sértette meg az Urat az Oltáriszentségben, amikor tisztátalanságával késleltette Jézust, hogy egyesülhessen tanítványaival. Ma is sokan vannak köztünk, a templomba járók között is, akik Jézus
Oltáriszentségében való megjelenésére, illetve a Vele való találkozásra lelkileg nem készülnek fel, mégis „kényszerítik” Jézust, hogy térjen be hozzájuk, a lelkükbe. Az Oltáriszentség tiszteletének hiánya botrányt okozó lehet a környezetünk felé. Engesztelnünk kell az ilyen lelkekért.
A rákos megbetegedésben szenvedők ha Istentagadást látnak betegségükben, akkor lelkileg elestek a keresztjük hordozása közben. Az engesztelő lelkületű környezetük feladata, hogy imádkozzon értük. Nekünk is feladatunk, hogy imádkozzunk a kereszt elfogadásában vergődőkért.

Uram, Jézus Krisztus! Elárult, megvetett, megsebzett Szívű Jézus! Kérlek, adj a téged elárulóknak, a téged cserben hagyóknak egy csepp Vért megsebzett Szívedből, hogy megsiratva árulásukat Hozzád térjenek! Odatartom lelküket a kereszted alá, hogy rájuk folyjon Véred tisztító patakja.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)VIII. állomás: Jézus találkozik a síró asszonyokkal
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Anyák jönnek gyermekeikkel a legméltóságosabb Oltáriszentséghez. Mennyire vágyik Jézus, hogy minél több gyermekkel találkozhasson az Oltáriszentségben. Gyermekeinket minél gyakrabban szeretettel kell vinnünk az Eucharisztia elé, a vele való találkozáshoz, hogy ne kelljen sírnunk gyermekeink miatt. Csak a Jézus elé járuló fi atalokból tud az Egyház új fényben feltámadni!

Oly sokszor sírunk a rákos megbetegedésben szenvedőkkel együtt, vagy azok mögött, titokban. Csak akkor kellene magunk vagy mások miatt sírnunk, ha lelkileg eltávolodunk Jézustól, vagy ha ismerősünk távolodik el
Jézustól. Ha tiszta szívvel keressük az Oltáriszentségben lakó Jézussal a találkozást, az a betegségtől függetlenül lelki örömet ad.

Jézusom! Add kegyelmedet, hogy a Szentostyában minél gyakrabban meg tudjalak látni, a Veled való találkozást át tudjam érezni és ezen keresztül meg tudjon érinteni szereteted. Kérlek adj erőt a kereszt hordozásában, hogy ne kelljen sírni magam vagy más lelke miatt.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)IX. állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Harmadszor esik el Jézus az Oltáriszentségben mostanság, amikor a „felvilágosodott” embernek nem kell a kereszt, nem kell az Oltáriszentség!Hogyan is hihetne Benne? A keresztre feszítés nem volt olyan fájdalmas,
mint amit az Oltáriszentségben szenved el most Jézus. Ha ki tudjuk nyitni szívünket, és szeretettel teli imádsággal tudunk áldozatot hozni, azzal vissza tudjuk hozni az új pogányokat.

A rákos betegség folyamán oly sokszor fordul elő, hogy visszaesik a beteg, kiújul a daganat, vagy újabb áttét keletkezik. Ez az újbóli elesés még nehezebb lelki állapotba sújthatja a betegségben szenvedőt. Még kilátástalanabb a helyzete, csökken az esélye, hogy újból egészséges legyen a teste.
Ekkor imádságos áldozatot kell hoznunk a lélek megsegítésére.

Jézusom, Te az újbóli eleséseddel átélted az egyre reménytelenebb visszaesés lelki válságát. Kérlek, add kegyelmedet, hogy a rákos betegségbe visszaesők megérezzék támogató kegyelmedet, és benned bízva újult lelki erővel vigyék tovább küzdelmes életüket.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!
(rövid csend)X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézus megtestesülésekor megfosztotta magát istenségétől, emberré lett.
Az Oltáriszentségben még az emberi mivoltától is megfosztotta magát, mozogni sem tud, anyaggá lett, azért, hogy szabadon merjünk közeledni hozzá. Dogmatikus hittétel, hogy valóságosan jelen van Jézus az Oltáriszentségben. Milyen sokan vannak, akik ezt nem hiszik és felé sem néznek. Pedig ő megfosztottságában vár minket a Tabernákulumban.

A rákos megbetegedésben szenvedőt a betegsége fosztja meg az egészséges létezéstől. Kiszolgáltatottá, elesetté válik, az orvosokra, ápolókra kell, hogy bízza magát. Várja, hogy meglátogassuk, hogy imádkozzunk érte, értük.

Jézusom! Add kegyelmedet, hogy fel tudjam fogni szeretetednek ezt a végtelen nagyságát, hogy Te, aki a Világmindenség Ura vagy, önként az Oltáriszentségbe, mint anyagba alázod magadat, értem, értünk.
Add kegyelmedet, hogy a rákos megbetegedésben szenvedők meglássák, átérezzék, hogy Te a teljes kiszolgáltatottságban együtt érzel velük és vágysz a velük való találkozásra.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!
(rövid csend)XI. állomás: Jézust keresztre szögezik
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézus keresztje a megváltás, a megbocsátás jele. Ő keresztre feszítésekor is az ellenségeiért könyörgött a Mennyei Atyához. Mi most, hazánkban is egyre több kórházból, iskolából, hivatalból távolítjuk el a keresztet. Egyre több templomban a Tabernákulumot a szentély szélére, vagy az oldalhajóba helyezzük, eltávolítjuk a központból Jézust.
A templomba járók szíve egyre kevésbé tudja befogadni az Oltáriszentség csodáját. A lehulló Oltáriszentség darabkákkal a földre szegezzük Jézust.

A rákos betegségben szenvedők a súlyosabb állapotukban úgy érzik, keresztre szegezte őket a betegség. Jézus Példájára ebben az állapotukban a szenvedés, a keresztre szegezettség gyötrelmét a lelkek megmentéséért felajánlva a keresztre szegezettség végtelen értékét tudják megélni, bemutatni környezetüknek. Ilyenkor az akció helyébe lép a passió a maga mérhetetlen értékeivel.

Jézusom! Add kegyelmedet, hogy alázattal tudjuk elfogadni betegségünket, a gyógyíthatatlannak látszó betegségeket is, és nyitott szívvel tudjuk imádkozni hozzád, keresztre szegezett Jézusom!
Kérlek, támogass, hogy imáim mellé lemondást, böjti felajánlást is tudjunk tenni rendszeresen az Oltáriszentség tiszteletének és a rákos betegek lelkének megmentésért.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)XII. állomás: Jézus meghal a kereszten
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

A halál gyötrelmeiben az Atyától elhagyatva érezte magát Jézus, és ezt nehéz volt viselnie. De rövidesen jött a fájdalmaktól megszabadító halál. Most Jézus Eucharisztikus testével a világ végéig keresztre van feszítve,
a világ keresztjére. Ahogy a kereszten megbocsátott a gyilkosnak, most is szeretne megbocsátani a legelvetemültebb bűnösnek is, csak bánná meg bűneit. Jézus isteni szeretetet a haláltusájában is áradt belőle.

A rákos betegség viszonylag gyakran torkollik halálba. A halál közeledtével sok ember nagyon elhagyatottnak érzi magát. Ilyenkor jó a léleknek, ha Jézus keresztjére, Jézus haláltusájára tud gondolni, és magához venni az Oltáriszentségben keresztre szegezett Jézust. Ez a látogatás a legnagyobb segítség a haldoklónak.

Jézusom! Add kegyelmedet, hogy a rákos betegek alázattal tudják elfogadni szenvedéseiket, különösen annak végső küzdelmeit. Sokan azt hiszik, nekik nincs szükségük megtérésre. Nyisd meg szívüket, hogy be tudjanak fogadni Téged az Oltáriszentségben.
Kérjük, hogy nekünk meg add kegyelmedet, hogy ne szűnjünk meg imádkozni és áldozatot hozni a rákos betegségben szenvedőkért, haldoklókért, hogy a lelkük az örök boldogságra juthasson.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!
(rövid csend)XIII. állomás: Jézust leveszik a keresztről
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézus halála után Longinusz átszúrta szent Szívét, melyből kiömlő vér és víz testileg és lelkileg is meggyógyította Longinuszt.
Ma is folyik Jézus Vére minden oltáron, az átváltoztatás után.
Eucharisztikus áldozati Bárányként itt marad köztünk Jézus, hogy bűneinket megbocsássa, a gyógyulásunk lehetőségét kínálja. A gondatlanul kezelt Oltáriszentség, a széthulló Ostya darabkák engesztelést kívánnak. Az engesztelés eszközei: imádás, áldozat, szenvedés.

A rákos megbetegedés sok esetben zárul halállal. Ekkor megszűnik földi szenvedésük, leemeltetnek a keresztjükről. És ha nemes lélekkel viselték keresztjüket, az eucharisztikus Jézustól merítettek rendszeresen erőt, a környezetük, rokonaik lelki épülésére, lelki gyógyulására szolgálhat emlékük.

Eucharisztikus Jézusom! Add kegyelmedet, hogy minél többször engesztelhesselek megalázásodért, és add, hogy minél gyakrabban segíthessek imámmal, cselekedeteimmel, hogy a szenvedőkhöz minél gyakrabban eljuthass, és ők befogadjanak téged szívükbe. 
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségemre!
(rövid csend)XIV. állomás: Jézust sírba helyezik
Imádunk Téged, Krisztus és áldunk téged.
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.

Jézust Édesanyja ölébe tették, ahol megpihenhetett, majd sírba helyezték, ahol már nem volt hatalma az ellenségnek felette. Most Eucharisztikus Testét sokszor kényszerítik bűnös lelkekbe bemenni.
A halálos bűnnel terhelt lélekben darabokra szakítva feszítődik keresztre Jézus! Ott kell lennie, ahol az ördög az úr. Vele egy lélekben, mint a pokolban! Jézus ezt is vállalta, megmentésünkért!
Amikor a rákos betegség halálba torkollik, akkor kellene gondolnunk arra, hogy a Szűzanya ölébe helyezzük lélekben a megholtat, hogy végleg megnyugodhasson a lelke. Nekünk, engesztelőknek ezt a feladatot is szem
előtt kell tartanunk. Különösen jó, ha ezt az Eucharisztikus Jézus elé járulva, tiszta szívvel kérjük, akár a meghalt beteg helyett.

Jézusom! Add kegyelmedet, hogy minden nehéz, vagy nehéznek érzett helyzetünkben tiszta szívvel tudjunk leborulni előtted, és végtelen alázattal tudjuk kérni égi segítségedet. Add kegyelmedet, hogy mindig el tudjuk fogadni döntésedet, mely nem mindig egyezik a mi meglátásunkkal, de az biztos, hogy lelkünk üdvét célozza.
Szűz Mária a Fájdalmak Anyja légy segítségünkre!

Örök Atya! Felajánlom Neked, a Te mindenekfölött szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül mindazért a sértésért, hanyagságért és szentségtörésért, amit a legméltóságosabb Oltáriszentség ellen elkövetnek.
A fájdalmas Szűz közbenjárására, kérünk Téged, térítsd meg a szegény bűnösöket és mentsd meg a haldoklókat!
(rövid csend)
2014. március 16., vasárnap

Asztali áldás - Nagyböjtben
ÉTKEZÉS ELŐTT

Nemcsak kenyérrel él az ember
Hanem minden igével, mely Istentől való.

ÉTKEZÉS UTÁN

A Nagyböjt napjaiban tartsunk bűnbánatot.
Hogy elnyerjük az üdvösséget.

Ámen

2014. március 15., szombat

Légy Krisztushordozó!"Azt szolgálom, aki a legerősebb!”
„Én vagyok az!” – hazudta rá az ördög.
Alkut kötöttek, s elszegődött.

Aztán Jézus nevét ismerte meg.
Látta, hogy ahányszor kiejtik,
az ördög rémülten remeg.
„Hazudtál, mert Jézus a legerősebb!”
– kiáltott, és otthagyta egyik este.
Jézust kereste,
hogy néki ajánlja fel erejét.

Ment, mendegélt.
Zúgó folyamhoz ért.
Egy hófehérszakállú, halk öreg
útközben
olyan különös dolgokat beszélt:
hogy Jézust az szolgálja itt,
aki máson segít,
és gyámolítja
kicsinyeit, szegényeit,
a gyengéket, a védteleneket.
Megállt a zúgó folyam partján:
„Igaz lehet.”

És akkor rimánkodva,
odatipegett egy öreg anyóka:
„A hidat elvitte az ár!
Sose jutok a túlsó partra már!”
Karjára vette. Átlábolt vele.
S szíve egyszerre
szokatlan melegséggel lett tele.
„Ez lenne hát Jézus szolgálata?”

Amint hajnalra vált az éjszaka,
a parton kunyhót épített,
s vitte, vitte át a hullámokon
a gyengét, a kicsinyt…
szolgált és segített.
Tudta: ez mind
Jézus szolgálata.
Néha mégis feltört a kérdés:
„De hol van Ő maga?”

Új reggel virradt, és a tiszta fényben
csendesen és szerényen
elébeállt egy gyermek.
„Vigyél át engem!” – kérte.
Vigyázva vette
széles vállára, mint a könnyű pelyhet;
s a hullámokba lépett.

Mire középig ért, roggyant a térde,
terhe olyan nehéz lett.
A gyermek fenn a vállán egyre nőtt.
És mintha már az vitte volna őt!
A másik parton remegve borul le a lába előtt.
„Ki vagy te?” – kérdezte riadtan.
„Jézus!” – csengett a felelet. „Ne félj,
szolgálatodat elfogadtam.”
Átszegezett, bilincset oldozó
kéz pihent lehajtott fején.
Szemét vakította a fény.
Aztán… nem látta már…
de szolgálta tovább.
És lett a neve Krisztushordozó.

Legenda volt. Régóta ismerem,
de most kezdett zenélni bennem,
s ki kellett énekelnem,
hogy szívtől-szívig szárnyaljon a szó:
Van-e közöttünk Krisztushordozó?
Mert Ő ma is megáll
előttünk csendesen.
Várja, hogy megnyissuk a szívünk,
s bent a szívünkben
hordozzuk Őt végig az életen.

Hogy lábunkkal elveszettet keressen,
és kezünkkel gyengét védjen, vezessen,
szemünkkel szenvedőkre rátekintsen.
Van-e Krisztushordozó? Jaj, ha nincsen!

Szegényen és gyengén, ó Legerősebb,
leborulok én is előtted.
Rég rámvetetted bilincsoldozó,
átszegezett,
áldó kezed.
A szent keresztvíz hullt, permetezett,
s homlokomra írta az új nevet:
„Légy Krisztushordozó?”

Segíts, hogy mindhalálig az legyek!

Túrmezei Erzsébet
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Isten megtapasztalására vágysz?

Gyorsan eszünk, gyorsan utazunk, gyorsan imádkozunk. Pedig az ima - a szemlélődő imádság - lehetővé teszi számunkra, hogy Istennel kommunikáljunk, azzal az Istennel, akiről annyiszor megfeledkezünk.

Mielőtt eljutnánk a szemlélődő imádsághoz, tegyünk fel néhány kérdést magunknak:

- Milyen gyakran imádkozom?
- Hogyan imádkozzam?
- Mit jelent számomra, hogy Istent Abba atyámnak szólíthatom?
- Milyen szavakat használok leggyakrabban Isten neve helyett?
- Úgy gondolkodom Róla, mint az én Atyám?

Olvassuk el újra a következő igeverseket: (Máté 6:9) (Máté 07:11) (Máté 06:32) (Lk 12,32) (Jn 14:18) (Róma 8:14-16) (Galata 4:6)

- Tapasztaltam már, hogy a Szentlélek segít imádkozni?
- Kértem valaha Tőle segítséget?
- Szilárdan elhatároztam már, hogy naponta imádkozom, bármennyi akadály is közbejön?

.............................................................................................

Avilai Nagy Szent Teréz Belső Várkastélya igazi kihívás Isten megismerésére:
------------------------------------------------------
" Add, hogy imámban ne kérjek semmit,
de annál inkább hallhassalak
és hallgassalak téged. "

Pilinszky János

Isten mindig meghallgatImádság
Az ember erős elhatározással fogjon hozzá a belső imához. Ne hallgassatok senkire aki más utat mutat nektek. Elmélkedésteket olyan imára alapítsátok amely az Úr ajkáról maradt ránk. (Miatyánk)

Az ember mielőtt imádkozni kezd, gondolja el, hogy ő kicsoda, s miképpen kell Istennel szemben viselkedni. Ki az Istenember, ki az Atyja, micsoda az a kincs, amit nekem igér, milyen a természete, mivel tudnék a kedvében járni, mi okoz neki örömet, miben kell megváltoznom, hogy az én természetem megfeleljen az övének? (Erre kell törekednie a nőnek is, ha boldog akar lenni a házaséletben)

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja - részletek

Jézus Krisztus, minden szeretet Szeretete!Te mindig bennem élsz, még ha nem is tudok róla.

Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad.

Szívemnek szívében rejtőztél, de máshol kerestelek.

Még ha távol maradok is Tőled, Te mégis vársz rám.

És egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád:

Föltámadt Krisztus! Te vagy az életem!

Krisztus, hozzád tartozom;

Krisztus a Tiéd vagyok.

(Roger testvér)"Ne aggodalmaskodjatok hát,
és ne kérdezgessétek:
Mit eszünk, mit iszunk?
Ezeket a pogányok keresik.
Mennyei Atyátok tudja,
hogy ezekre szükségetek van.
Ezért ti elsősorban az Isten országát
és annak igazságát keressétek,
s ezeket mind megkapjátok hozzá!"

(Máté evangéliuma 6, 31-33)
Aki Istent ismeri, az nemcsak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez." (Loyolai Szent Ignác)
"Amikor az ember imádkozik, akkor Jézus Krisztushoz fordul, elmondja neki búját-baját, aztán segítséget kér, majd belemerül a Szentírásba, és tanul életéből. Hagyja magára hatni mindazt, amit Krisztus mondott, és megpróbálja összevetni azt a saját életével. Így talál egyet-mást, amit megjavíthatna, hogy mindennapjai jobban összhangba kerüljenek Jézuséval. Aztán hálát ad minden jóért, amit kapott, és végül dicséri az Istent. Így néz ki a keresztény ember imája. Amikor ez lecsengett, és valaki még imában akar maradni, akkor rendszerint lecsendesedik, és sok szó nélkül, egyszerűen ott marad Jézus Krisztus előtt, és meghitt figyelemben, szerető tekintettel az ő jelenlétében időzik. Ez olyan, mint amikor két ember beszélget egymással. Ha már tényleg megnyíltak egymás előtt, és mindent elmondtak, ha már semmi sem zavarja az összhangot közöttük, akkor egy ideig még csendben maradnak. Ez még jobban elmélyíti a kapcsolatukat. A Jézus Krisztussal való meghitt együttlétet nevezzük szemlélődő imának."

Jálics Ferenc
jezsuita atya

Szabadító ima

Ima a Szent Vér erejében

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére.

Ő békességet szerzett a kereszten ontott Vérével: az ő Vére, az új és örök szövetség Vére, amely megtisztít minden bűntől, mosson meg bennünket, szenteljen meg bennünket, üdvözítsen bennünket. A tökéletes áldozat Vére, amely sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára, a Vér, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé, tegyen bennünket a Te királyságoddá és papjaiddá, hogy legyőzhessük az ellenséget a Bárány Vére és a tanúságtétel igéje által.

Hints meg bennünket a végtelen értékű Vérrel, hogy távozzék tőlünk a Gonosz. A Vér, amelyben a megváltás és a bűnök bocsánata van, űzzön messze és tartson távol tőlünk minden sötét erőt, minden ártó hatalmat, minden ellenséges befolyást. A jövendő javak Főpapjának dicsőséges Vére hárítson el tőlünk minden démoni támadást, minden tisztátalan lelket, minden hazug és torz szellemet, minden pokoli behatolást, a sátán minden angyalát. Távozzék és fusson tőlünk minden hamisság, minden tisztátalanság, minden gyűlölet, minden félelem, minden rontás és romlás. A megfeszített és föltámadt Jézus csodálatos Vére elől meneküljön minden pusztító szellem, minden lázadó angyal, az ősi Kígyó minden mérge.

Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténik, mert te hűséges és irgalmas vagy. Köszönöm, hogy fehérre moshatjuk ruhánkat a Bárány Vérében. Köszönöm, hogy a megváltás Jézusban van, akit Te rendeltél engesztelésül és szabadulásul, az ő Vérében, hit által. Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít. Jöjjön a békesség, jöjjön a szív örvendező tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön az egyszerű bizonyosság, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az Igazság és a Szentség Lelke, jöjjenek szent angyalaid, foglaljanak le, őrizzenek és oltalmazzanak, hogy mérhetetlen szentséged megnyilvánuljon bennünk. Hála neked és dicsőség mindörökké. Amen.

Ez az ima összhangban áll a Hittani Kongregációnak a szabadító imára vonatkozó előírásaival.

Forrás: HAGIOSZ

Könyvjelző

137 (1) 1890 (1) 5×111 cm. Budapest (1) Abba (1) add Uram (1) Advent (9) Adventi (4) Ágoston (1) akaratod (1) Akarom (1) alázat (2) alázatos (1) áldás (9) Áldjátok az Urat (1) áldott (3) áldott közösség (1) áldozás (1) Allen G White (1) álmunk (1) angyal (1) angyalok (4) aranymondás (1) Aranyszájú Szent János (1) Ároni áldás (1) árvíz (1) Assisi Szent Ferenc (4) asztali áldás (5) Atya (9) Atyám (2) Atyánk (1) Ave Maria (1) Avilai Szent Teréz (8) Avilai Teréz imája (4) bárány (2) Barsi Balázs (1) béke (2) békesség (6) belső út (1) belső várkastély (1) Bergoglio (1) Bertie Brits (1) betegekért (1) Betlehem (3) Biblia (3) Bibliát (1) bizalom (2) Bodrog Miklós (1) boldog (1) boldog mondások (1) boldogság (1) Boulad (1) böjt (4) Böjte Csaba (5) Böjte Mihály (2) böjtölés (1) buék (1) bűn (7) bűnbánat (4) bűnbánat. (1) Cecília (1) Charles Capps (1) Charles de Foucauld imája (1) chat (1) Chiara Lubich (2) Cornelia von Putnocky (1) Credo (1) Cruz (1) csend (6) csésze (1) csillag (1) Csiszér László (1) csoda (2) csodák (1) csodás érem (1) Csók István: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" (Úrvacsora). Olaj (1) dal (1) dalok (1) Dennis Walker (1) Deo Gratias (1) dicséret (1) Dicsérlek (3) dicsőítések (4) dicsőség Istennek (1) dicsőségét (2) Dióssy Iván (1) düh (1) ég és föld (1) egyház (2) egyszerűség (2) együttérzés (1) élet (3) életszentség (1) életünk (1) ellenség (1) elmélkedés (3) élő hit (2) ember (1) Emmausi tanítványok (1) énekes füzetek (1) Énkek éneke (1) értelmem (1) eskü (1) esti ima (6) eucharistia (1) eucharisztia (2) Evangélium (1) evangelizáció (2) examen (1) Fausztina (1) felajánlás (1) felebarát (2) feltámadás (3) fény (6) Ferenc pápa (9) film (6) Fiú (3) Fleur du Carmel (1) fohász (9) fotó (1) főbűn (1) Füle Lajos (1) gazdagság (1) getszemáni (1) Golgota (2) gondolkodni való (1) gyertya (1) gyógyító (1) gyógyító Krisztus (1) gyógyulás (3) gyónás (2) Gyökössy (1) győztes élet (1) Gyuri naplója (3) hagyomány (1) hála (6) hálaima (1) halál (1) halpénz (1) hamvazószerda (1) hathatós ima (2) hazaérkezés (1) hazafelé (1) házasság (1) házi áldás (1) hészükhaszta (1) himnusz (2) hiszek (1) hit (17) hit éve (2) hitünk (1) húshagyó kedd (1) húsvét (4) húsvéti ünnep (1) hűség (1) hűségima (1) idézet (2) ige (7) ima (51) ima a gyermekekért (1) ima őrangyalhoz (1) ima szép halálért (1) ima útja (1) imádág (1) imádkozás (4) imádkozunk (2) imádkozzatok (3) imádság (15) imaiskola (1) imakönyv (1) imamód (1) irgalmasság (2) irgalom (2) iskola (1) Isten (65) Isten anyja (1) Isten arca (1) Isten dicsőségére (1) Isten hangja (2) Isten igéje (2) Isten irgalma (1) Isten szava (1) Isten szent akarata (1) Istenem (3) Istenes Szent János (1) Istenhez (1) Isteni Szeretet (3) jászol (2) Jeges Mirjam (1) jel (1) Jeruzsálemi Szent Cirill (1) Jézus (61) Jézus élete (3) Jézus keresése (1) Jézus követése (1) Jézus Krisztus (4) Jézus szíve (1) Jézus születése (1) jó pásztor (1) Josip Loncar (2) Joyce Meyer (2) jöjjön el a te országod (1) karácsony (10) Kármel (1) karmelita (2) kávé (1) kegyelem (5) kényelem (1) kenyértörés (1) képmeditáció (2) kereszt (7) keresztelés (1) keresztény (2) kereszténység (2) Keresztes Szent János (1) keresztmisztika (1) keresztút (3) keresztvetés (1) kicsinység (1) kilenced (6) Kim Walker-Smith (1) kincs (2) királyság (1) Kis Szent Teréz (1) kísértések (2) kontemplatív (1) kották (1) könny (1) könyvek (1) közbenjárást kérő ima (1) közbenjáró ima (1) közbenjáró imádság (2) közösség (2) Krisztus (15) Krisztus követése (1) Krisztushordozó (1) La Salette (1) latinul (1) látomás (1) Laudate Dominum (1) lélek (3) lélek ima (1) lélekerősítő levelek (1) lelked (1) lelkemet (2) lelki áldozás (1) lelkigondozás (1) lelkigyakorlat (5) lelkiismeret (4) lelkiismeret vizsgálat (3) lelkivezetés (1) litánia (2) Lourdes (1) ltsz.: 1653. (1) Magyar Nemzeti Galéria (1) Mária (2) Marie (1) Medjugorje (1) megérint (1) megszólás (1) megtérés (4) Megváltó (5) menny (2) mennyei Atya (1) Mennyország (2) Mester (3) Miatyánk (4) Miatyánk latinul (1) mikor imádkozzunk (2) mindenszentek (1) Mindenszentek litániája (1) misztika (2) misztikus imádság (1) mondd csak mit tennél (1) munka (1) nagyböjt (5) nagyfigyelmeztetés (1) napi 15 perc Istennel (1) napiremény (1) Natália nővér (1) Néri Szent Fülöp (2) Newman breviárium (1) Ninive (1) nőnap (1) nyelvima (1) nyugalom (1) oltalom (1) Oltáriszentség (2) önéletrajz (3) önfelajánlás (1) önismeret (1) önmagam (2) öregek (1) Őri István (1) örök (1) örök élet (2) öröm (4) örömhír (1) pápa (1) pápai áldás (1) Pásztor (2) Pater noster (1) Paul Washer (1) penitencia (2) Pilinszky (2) Pio (3) Pió atya (6) Pozsonyi Ágnes (1) prédikáció (1) próbák (2) próbatétel (1) próféciák (1) prótétai élmények (1) Pünkösd (5) rákos (1) reggeli ima (2) remény (2) Reményik Sándor (1) reménység (1) ritus (1) római katolikus (2) rotate (1) rózsafüzér (5) rózsafüzér imádkozása (2) röpima (1) skapuláré (1) Slachta Margit (1) spiritus sancti (1) Spurgeon (1) Szeged (1) szemlélés (1) szemlélődés (3) szent (2) Szent Ágoston (3) Szent Bonaventura (1) Szent Fausztina (1) Szent Illés (1) Szent Katalin (1) szent kenet (1) Szent Mihály ima (1) Szent Patrik (1) Szent Péter (1) Szent Rita (2) Szentcsalád (1) szentek (3) szenteste (1) Szentháromság (2) Szentírás (2) Szentlélek (11) Szentlélek ajándéka (2) szentmise (9) szentmise latinul (1) szentség a hétköznapokban (1) szentségimádás (1) szenvedés (1) szeplőtelen fogantatás (1) Szerafim atya (1) szeret Isten (1) szeretet (29) szeretet békesség (1) szeretlek (1) szív (9) szív imája (1) szőlőtő (1) szűk kapu (1) Szűz Mária (10) Szűz Mária mennybevétele (1) Szűzanya (3) Taizé (1) találkozás (2) tanúságtételek (1) társaság (1) társra várva (1) templom (2) Teremtő erő (1) Teréz anya (4) Thomas Merton (1) titok (1) tized (1) tízszemes (1) Tolsztoj (1) torinói lepel (1) Tökéletesség útja (2) tölts időt Istennel (1) tövis (1) Trausch Liza (1) Túrmezei Erzsébet (3) türelem (2) új élet (1) Új Év (2) Új evangelizáció (1) újév (1) Úr (16) Úr hangja (1) Úr imádsága (1) Úr Jézus (1) Úr színe előtt (1) Uram (12) Uram Istenem (1) urbi et orbi (1) Úrjézus (1) úrvacsora (1) út (1) üdvösség (4) üdvözlégy (1) üdvözülés (1) ünnep (4) vágyakozás (1) válás (1) Vász Jenő SJ (1) vászon (1) Vatikán (1) Vatikáni Rádió (1) Végtelen (1) Vianney Szent János (1) Victoria Osteen (1) videó (1) vigasz (1) világvégén (1) virágvasárnap (1) Vőlegény (1) Zakariás atya (1) zarándok (1) zarándoklat (1) zsolozsma (2)