2012. június 12., kedd

Új evangelizáció

Amikor beszélnek az ébredésről, azt hittem eddig az rám nem vonatkozik, mert hiszen én ébren vagyok. Ez a lelkigyakorlat ébresztett rá, hogy mostmár aztán ideje felébrednem!!!! Szeretettel osztom meg Veletek a jegyzetet. ÉBREDJÜNK EGYÜTT! :)

---------------------------------------

Jegyzet
1. nap Új evangelizáció

Novemberben lesz a püspökök találkozója az Új evangelizációról. Mitől új? Új evangelizáció új tűzterv, új a módszereivel, de régi üzeneteivel. Hol találunk olyan embereket akik majd ezt az új evangelizációt véghezviszik? Ha valóban hiszek, akkor ennek a tűznek bennem kell lennie.Mindannyiunknak evangelizálni kell.


Ha arra várunk, mikor leszünk rá képesek, akkor sohasem fogunk evangelizálni. A jó katolikusoknak van családja, van munkája, van plébániája. Életünkkel kellene tanúságot tenni, mert a más vallásúak legyőznek bennünket. Ha valaki még nem keresztény sokkal előbb lesz pl. Jehova tanúja.

A muszlinoknál a család egységben van, a gyerekek tisztelik a szüleiket. Mi a helyzet a katolikusoknál? Nálunk a családok szétesnek, a gyerekek nem tisztelik a szüleiket.  Nekünk csak vissza kell térni Isten igéjéhez!
Minden idők legnagyobb evangelizátora Pál apostol volt (1Kor.2)
Pál evangelizációja a Szentlélek kinyilatkoztatásából és Isten erejéből áll. Pál arról beszélt, amit már megtapasztalt. Az evangelizáció a hit megtapasztalásának az átadása. Mi a tanúságtétel, a megtapasztalás? Ez az az esemény amelyekkel kapcsolatban kerültünk Istennel. Mindenütt, ahol  Isten országa megjelenik, ott megjelenik a Szentlélek.

A megtapasztalás 3 módszere:
1./  Amit én saját magam tapasztaltam meg
2./  A másik amikor megélem mások gyógyulását
3./  Nem voltam jelen az eseményen, de valaki tanúságot tett nekem, mélyen megérintett amit hallottam, ezt a tapasztalást át tudom adni másoknak.

Három fajta embertömeget kell evangelizálni. Elsősorban a pogányokat. A másik az un. hívők csoportja, akik megkapták a szentségeket, de nem élik hitüket, nem tartoznak plébániákhoz.
A harmadik akiket evangelizálni kell, a jó hívők. Rendszeresen imádkoznak, részt vesznek plébániájuk életében, járnak misére. Az új evangelizáció a jó hívőkkel kezdődik. Nincs olyan ember, aki számára nem szükséges az evangelizáció.

Az evangelizáció 5 területe:

1./  Jézus Krisztus a személyes megváltónk, megbocsájtotta az én bűneimet is. (A gyónásban legtöbbször nincs bűnünk) Kiket tudna Jézus megváltani- azokat, akik valamilyen oknál fogva mélységbe jutottak és tiszta szívvel Jézushoz kiáltottak! (pl. betegek, alkoholisták)

2./ A Mennyei Atya! Jézus mindent megtett hogy el tudjuk fogadni az Atyát, mint szerető Atyát. A liturgikus imák nagy százaléka az Atyához szólnak. Jézus azt mondta keressétek az Atyát! Hogyan lehet bizalmunk  Jézusban, ha személyesen még nem találkoztunk vele. Az egyházban mindennek van ünnepe, de nem tudjuk mikor van az Atyának a napja.

3./ Szentlélek személye. Jézus a Szentlélekre irányít bennünket. A plébániákon nincs áhitatosság a Szentlélekben. Az apostolok a Szentlélekkel kommunikáltak. Jézus a Szentlélekre és az Atyára irányít bennünket. Isten igéje azt mondja, szüntelenül együtt kell  működni a Szentlélekkel. A legnagyobb emberi vágy az Istennek való kommunikáció. A bérmálásunk által megkapjuk a képességet  az Isten szavát hallani. Ezt meg kell tanulni!
Jézus Krisztustól nem tudunk mindent elfogadni, ami nekünk kell. Jézus azt mondja az Atyáról, hogy az Atya nagyobb mint Ő. Jézus Krisztus a Szentlélek által imádkozik az Atyához.
Ha mi úgy gondoljuk, hogy nekünk Jézus elég, akkor nem tiszteljük eléggé az Atyát.

4./ Az evangelizáció 4. területe az Isten országa. Jézus 40 nap alatt csak egy dologról beszél, az Isten országáról. Két ország van, az Isten országa és az ördög országa. Az ördög lemásolta Isten országát

5./ Az 5. területe az evangelizációnak az Egyház. Milyen tanúságtételünk van az egyházról? Mit mesélnénk el az egyházról? A szentmisében békét kívánunk egymásnak, de akiket régóta látok nem is ismerem, nem tudom mire van szüksége!

A szentmise minden katolikus életében a legfontosabb dolog. Minden szentmiseében  az evangélium áldozatába lépünk be. Minden misében a Golgotára megyünk. A misében magunkhoz vesszük az Ő testét és isszuk az Ő vérét. Amikor megkérdezik, mit érzünk akkor mit mondunk? Kellene, hogy legyen tapasztalatunk az egyház szeretetéről. Mi keresztények arra vagyunk meghíva, hogy a világnak Istent adjuk.  Szent aki Istent adja, nem pedig önmagát. A karizmatikus mozgalomban az  ember átéli az Isten megtapasztalását.

Nincs időnk a Szentírás olvasására! Mi lenne fontosabb, ha mindennap a rózsafűzért imádkozzuk, vagy elmélkedünk az   Atyáról.

Mindennap találjunk egy mondatot, amit Jézus mondott az Atyáról és elmélkedjünk rajta!

Néha egy pici tanúságtétel elég ahhoz, hogy megváltoztassa valakinek az életét. Ha olyanért imádkozunk, akit nem ismerünk, akkor nem ítéljük el és hatásosabb az imánk. Máté evangéliumában 15 helyen olvashatunk a csodákról. Jézus azt mondta, hogy Ő semmit nem tett, elítélték mert Isten fiának tartotta magát.

Mi a csoda: mindannak a megtapasztalása, amit az ember önmaga nem tud megtapasztalni.
Csoda a bűnök bocsánata (ami nincs más vallásokban), a keresztség által Isten gyermekeivé váltunk, megkaptuk a hit és a szeretet ajándékát.

Legfontosabb, hogy Istent mindenek fölött szeressem! Hogyan tudjuk a fejünkből a szívünkbe helyezni a szeretetet?
Jézus csodatettei, hogy  Lázárt feltámasztotta, kétszer tett kenyérszaporítást, meggyógyította a betegeket és mindenhol erről beszéltek. Hiszed-e, hogy én ezt meg tudom tenni?

Mi történik ma, ma az első kérdést senki nem teszi fel. Azt kérdezzük akarja ő ezt?  Ezt senki nem tette fel akkor.
Jézus azt kérdezi: el tudod-e most ezt fogadni, amit most adni akarok neked?
Jézus meggyógyította a vak férfit, azért olyan módon mert tudta, hogy ez az ember nem tudja elfogadni a gyógyulást. A vérfolyásos asszony kinyitotta mások szívét, hogy azok is meggyógyuljanak, akik megérintik Jézus ruháját. (Ma is megtudod érinteni Jézus ruháját ugyanolyan hittel, mint kétezer évvel ezelőtt! szerk.megjegyzése)

Jézus Krisztus után a legtöbb  hite volt a Szűzanyának. Mária el tudta fogadni azt, amit az Isten neki adni akart. A bérmálás által mi is ajándékot kaptunk. Nem az Isten adásában van a gond, hanem az emberi elfogadásban. Amikor imádkozok valakiért, akkor kérni kell, hogy el tudjam azt fogadni. Ha bármire szükségünk van kérjük Mária közbenjárását.

Amikor imádkozunk így kezdjük:
Istenem, Te a tökéletes szeretet vagy! Jézusom láttam, hogy saját hazádban nem tudták elfogadni, amit adni akartál nekik. Nyisd meg az én szívemet, hogy el tudjam fogadni ajándékaidat! Ámen

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Minden szavunk imádság!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Isten megtapasztalására vágysz?

Gyorsan eszünk, gyorsan utazunk, gyorsan imádkozunk. Pedig az ima - a szemlélődő imádság - lehetővé teszi számunkra, hogy Istennel kommunikáljunk, azzal az Istennel, akiről annyiszor megfeledkezünk.

Mielőtt eljutnánk a szemlélődő imádsághoz, tegyünk fel néhány kérdést magunknak:

- Milyen gyakran imádkozom?
- Hogyan imádkozzam?
- Mit jelent számomra, hogy Istent Abba atyámnak szólíthatom?
- Milyen szavakat használok leggyakrabban Isten neve helyett?
- Úgy gondolkodom Róla, mint az én Atyám?

Olvassuk el újra a következő igeverseket: (Máté 6:9) (Máté 07:11) (Máté 06:32) (Lk 12,32) (Jn 14:18) (Róma 8:14-16) (Galata 4:6)

- Tapasztaltam már, hogy a Szentlélek segít imádkozni?
- Kértem valaha Tőle segítséget?
- Szilárdan elhatároztam már, hogy naponta imádkozom, bármennyi akadály is közbejön?

.............................................................................................

Avilai Nagy Szent Teréz Belső Várkastélya igazi kihívás Isten megismerésére:
------------------------------------------------------
" Add, hogy imámban ne kérjek semmit,
de annál inkább hallhassalak
és hallgassalak téged. "

Pilinszky János

Isten mindig meghallgatImádság
Az ember erős elhatározással fogjon hozzá a belső imához. Ne hallgassatok senkire aki más utat mutat nektek. Elmélkedésteket olyan imára alapítsátok amely az Úr ajkáról maradt ránk. (Miatyánk)

Az ember mielőtt imádkozni kezd, gondolja el, hogy ő kicsoda, s miképpen kell Istennel szemben viselkedni. Ki az Istenember, ki az Atyja, micsoda az a kincs, amit nekem igér, milyen a természete, mivel tudnék a kedvében járni, mi okoz neki örömet, miben kell megváltoznom, hogy az én természetem megfeleljen az övének? (Erre kell törekednie a nőnek is, ha boldog akar lenni a házaséletben)

Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja - részletek

Jézus Krisztus, minden szeretet Szeretete!Te mindig bennem élsz, még ha nem is tudok róla.

Te akkor is velem voltál, amikor megfeledkeztem rólad.

Szívemnek szívében rejtőztél, de máshol kerestelek.

Még ha távol maradok is Tőled, Te mégis vársz rám.

És egyszer eljön a nap, mikor így szólhatok hozzád:

Föltámadt Krisztus! Te vagy az életem!

Krisztus, hozzád tartozom;

Krisztus a Tiéd vagyok.

(Roger testvér)"Ne aggodalmaskodjatok hát,
és ne kérdezgessétek:
Mit eszünk, mit iszunk?
Ezeket a pogányok keresik.
Mennyei Atyátok tudja,
hogy ezekre szükségetek van.
Ezért ti elsősorban az Isten országát
és annak igazságát keressétek,
s ezeket mind megkapjátok hozzá!"

(Máté evangéliuma 6, 31-33)
Aki Istent ismeri, az nemcsak az ég és a csillagok láttára, hanem egy fűszál vagy bármely jelentéktelen dolog szemlélése által is azonnal fel tud emelkedni Isten szeretetéhez." (Loyolai Szent Ignác)
"Amikor az ember imádkozik, akkor Jézus Krisztushoz fordul, elmondja neki búját-baját, aztán segítséget kér, majd belemerül a Szentírásba, és tanul életéből. Hagyja magára hatni mindazt, amit Krisztus mondott, és megpróbálja összevetni azt a saját életével. Így talál egyet-mást, amit megjavíthatna, hogy mindennapjai jobban összhangba kerüljenek Jézuséval. Aztán hálát ad minden jóért, amit kapott, és végül dicséri az Istent. Így néz ki a keresztény ember imája. Amikor ez lecsengett, és valaki még imában akar maradni, akkor rendszerint lecsendesedik, és sok szó nélkül, egyszerűen ott marad Jézus Krisztus előtt, és meghitt figyelemben, szerető tekintettel az ő jelenlétében időzik. Ez olyan, mint amikor két ember beszélget egymással. Ha már tényleg megnyíltak egymás előtt, és mindent elmondtak, ha már semmi sem zavarja az összhangot közöttük, akkor egy ideig még csendben maradnak. Ez még jobban elmélyíti a kapcsolatukat. A Jézus Krisztussal való meghitt együttlétet nevezzük szemlélődő imának."

Jálics Ferenc
jezsuita atya

Szabadító ima

Ima a Szent Vér erejében

Istenem, az Igaz Vér legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére, Egyszülöttednek, Jézus Krisztusnak drága Vére.

Ő békességet szerzett a kereszten ontott Vérével: az ő Vére, az új és örök szövetség Vére, amely megtisztít minden bűntől, mosson meg bennünket, szenteljen meg bennünket, üdvözítsen bennünket. A tökéletes áldozat Vére, amely sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára, a Vér, amely hathatósabban kiált, mint Ábelé, tegyen bennünket a Te királyságoddá és papjaiddá, hogy legyőzhessük az ellenséget a Bárány Vére és a tanúságtétel igéje által.

Hints meg bennünket a végtelen értékű Vérrel, hogy távozzék tőlünk a Gonosz. A Vér, amelyben a megváltás és a bűnök bocsánata van, űzzön messze és tartson távol tőlünk minden sötét erőt, minden ártó hatalmat, minden ellenséges befolyást. A jövendő javak Főpapjának dicsőséges Vére hárítson el tőlünk minden démoni támadást, minden tisztátalan lelket, minden hazug és torz szellemet, minden pokoli behatolást, a sátán minden angyalát. Távozzék és fusson tőlünk minden hamisság, minden tisztátalanság, minden gyűlölet, minden félelem, minden rontás és romlás. A megfeszített és föltámadt Jézus csodálatos Vére elől meneküljön minden pusztító szellem, minden lázadó angyal, az ősi Kígyó minden mérge.

Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténik, mert te hűséges és irgalmas vagy. Köszönöm, hogy fehérre moshatjuk ruhánkat a Bárány Vérében. Köszönöm, hogy a megváltás Jézusban van, akit Te rendeltél engesztelésül és szabadulásul, az ő Vérében, hit által. Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít. Jöjjön a békesség, jöjjön a szív örvendező tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön az egyszerű bizonyosság, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az Igazság és a Szentség Lelke, jöjjenek szent angyalaid, foglaljanak le, őrizzenek és oltalmazzanak, hogy mérhetetlen szentséged megnyilvánuljon bennünk. Hála neked és dicsőség mindörökké. Amen.

Ez az ima összhangban áll a Hittani Kongregációnak a szabadító imára vonatkozó előírásaival.

Forrás: HAGIOSZ

Könyvjelző

137 (1) 1890 (1) 5×111 cm. Budapest (1) A lélek kiáltásai Istenhez (1) Abba (1) add Uram (1) Advent (9) Adventi (4) Ágoston (1) akaratod (1) Akarom (1) alázat (2) alázatos (1) áldás (9) Áldjátok az Urat (1) áldott (3) áldott közösség (1) áldozás (1) Allen G White (1) álmunk (1) angyal (1) angyalok (4) aranymondás (1) Aranyszájú Szent János (1) Ároni áldás (1) árvíz (1) Assisi Szent Ferenc (4) asztali áldás (5) Atya (9) Atyám (2) Atyánk (1) Ave Maria (1) Avilai Szent Teréz (12) Avilai Teréz imája (4) bárány (2) Barsi Balázs (1) bátorság (1) béke (2) békesség (6) belső út (1) belső várkastély (1) Bergoglio (1) Bertie Brits (1) betegekért (1) Betlehem (3) Biblia (3) Bibliát (1) bizalom (2) Bodrog Miklós (1) boldog (1) boldog mondások (1) boldogság (1) Boulad (1) böjt (4) Böjte Csaba (5) Böjte Mihály (2) böjtölés (1) buék (1) bűn (7) bűnbánat (4) bűnbánat. (1) Cecília (1) Charles Capps (1) Charles de Foucauld imája (1) chat (1) Chiara Lubich (2) Cornelia von Putnocky (1) Credo (1) Cruz (1) csend (6) csésze (1) csillag (1) Csiszér László (1) csoda (2) csodák (1) csodás érem (1) Csók István: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre" (Úrvacsora). Olaj (1) dal (1) dalok (1) Dennis Walker (1) Deo Gratias (1) dicséret (1) Dicsérlek (3) dicsőítések (4) dicsőség Istennek (1) dicsőségét (2) Dióssy Iván (1) düh (1) ég és föld (1) egyház (2) egyszerűség (2) együttérzés (1) élet (3) életszentség (1) életünk (1) ellenség (1) elmélkedés (3) élő hit (2) ember (1) Emmausi tanítványok (1) énekes füzetek (1) Énkek éneke (1) értelmem (1) eskü (1) esti ima (6) eucharistia (1) eucharisztia (2) Evangélium (1) evangelizáció (2) examen (1) Fausztina (1) felajánlás (1) felebarát (2) feltámadás (3) fény (6) Ferenc pápa (9) film (6) Fiú (3) Fleur du Carmel (1) fohász (9) fotó (1) főbűn (1) Füle Lajos (1) gazdagság (1) getszemáni (1) Golgota (2) gondolkodni való (1) gyertya (1) gyógyító (1) gyógyító Krisztus (1) gyógyulás (3) gyónás (2) Gyökössy (1) győztes élet (1) Gyuri naplója (3) hagyomány (1) hála (6) hálaima (1) halál (1) halpénz (1) hamvazószerda (1) hathatós ima (2) hazaérkezés (1) hazafelé (1) házasság (1) házi áldás (1) hészükhaszta (1) himnusz (2) hiszek (1) hit (17) hit éve (2) hitünk (1) húshagyó kedd (1) húsvét (4) húsvéti ünnep (1) hűség (1) hűségima (1) idézet (2) ige (7) ima (51) ima a gyermekekért (1) ima őrangyalhoz (1) ima szép halálért (1) ima útja (1) imádág (1) imádkozás (4) imádkozunk (2) imádkozzatok (3) imádság (16) imaiskola (1) imakönyv (1) imamód (1) irgalmas (1) irgalmasság (2) irgalom (2) iskola (1) Isten (66) Isten anyja (1) Isten arca (1) Isten dicsőségére (1) Isten hangja (2) Isten igéje (2) Isten irgalma (1) Isten szava (1) Isten szent akarata (1) Istenem (3) Istenes Szent János (1) Istenhez (1) Isteni Szeretet (3) jászol (2) Jeges Mirjam (1) jel (1) Jeruzsálemi Szent Cirill (1) Jézus (63) Jézus élete (3) Jézus keresése (1) Jézus követése (1) Jézus Krisztus (4) Jézus szíve (1) Jézus születése (1) jó pásztor (1) Josip Loncar (2) Joyce Meyer (2) jöjjön el a te országod (1) karácsony (10) Kármel (1) karmelita (3) kávé (1) kegyelem (5) kényelem (1) kenyértörés (1) képmeditáció (2) kereszt (7) keresztelés (1) keresztény (2) kereszténység (2) Keresztes Szent János (2) keresztmisztika (1) keresztút (3) keresztvetés (1) kicsinység (1) kilenced (6) Kim Walker-Smith (1) kincs (2) királyság (1) Kis Szent Teréz (1) kísértések (2) kontemplatív (1) kották (1) könny (1) könyvek (1) közbenjárást kérő ima (1) közbenjáró ima (1) közbenjáró imádság (2) közösség (2) Krisztus (16) Krisztus követése (1) Krisztushordozó (1) küldetés (1) La Salette (1) latinul (1) látomás (1) Laudate Dominum (1) lélek (3) lélek ima (1) lélekerősítő levelek (1) lelked (1) lelkemet (2) lelki áldozás (1) lelkigondozás (1) lelkigyakorlat (5) lelkiismeret (4) lelkiismeret vizsgálat (3) lelkivezetés (1) lelkület (1) litánia (2) Lourdes (1) ltsz.: 1653. (1) Magyar Nemzeti Galéria (1) Mária (2) Marie (1) Medjugorje (1) megérint (1) megszólás (1) megtérés (4) Megváltó (5) menny (2) mennyei Atya (1) Mennyország (2) Mester (3) Miatyánk (4) Miatyánk latinul (1) mikor imádkozzunk (2) mindenszentek (1) Mindenszentek litániája (1) misztika (2) misztikus imádság (1) mondd csak mit tennél (1) munka (1) nagyböjt (5) nagyfigyelmeztetés (1) napi 15 perc Istennel (1) napiremény (1) Natália nővér (1) Néri Szent Fülöp (2) Newman breviárium (1) Ninive (1) nőnap (1) nyelvima (1) nyugalom (1) oltalom (1) Oltáriszentség (2) önéletrajz (3) önfelajánlás (1) önismeret (1) önmagam (2) öregek (1) Őri István (1) örök (1) örök élet (2) öröm (4) örömhír (1) pápa (1) pápai áldás (1) Pásztor (2) Pater noster (1) Paul Washer (1) penitencia (2) Pilinszky (2) Pio (3) Pió atya (6) Pozsonyi Ágnes (1) prédikáció (1) próbák (2) próbatétel (1) próféciák (1) prótétai élmények (1) Pünkösd (5) rákos (1) reggeli ima (2) remény (2) Reményik Sándor (1) reménység (1) ritus (1) római katolikus (2) rotate (1) rózsafüzér (5) rózsafüzér imádkozása (2) röpima (1) skapuláré (3) Slachta Margit (1) spiritus sancti (1) Spurgeon (1) Szeged (1) szemlélés (1) szemlélődés (3) szent (2) Szent Ágoston (3) Szent Bonaventura (1) Szent Fausztina (1) Szent Illés (1) Szent Katalin (1) szent kenet (1) Szent Mihály ima (1) Szent Patrik (1) Szent Péter (1) Szent Rita (2) Szentcsalád (1) szentek (3) szenteste (1) Szentháromság (2) Szentírás (3) Szentlélek (11) Szentlélek ajándéka (2) szentmise (9) szentmise latinul (1) szentség a hétköznapokban (1) szentségimádás (1) szenvedés (1) szeplőtelen fogantatás (1) Szerafim atya (1) szerelmes (1) szeret Isten (1) szeretet (30) szeretet békesség (1) szeretlek (1) szerzetes (1) szív (9) szív imája (1) szőlőtő (1) szűk kapu (1) Szűz Mária (10) Szűz Mária mennybevétele (1) Szűzanya (3) Szűzanya. szeretet (1) Taizé (1) találkozás (3) tanúságtételek (1) társaság (1) társra várva (1) templom (2) Teremtő erő (1) Teréz anya (4) Thomas Merton (1) titok (1) tized (1) tízszemes (1) Tolsztoj (1) torinói lepel (1) Tökéletesség útja (2) tölts időt Istennel (1) tövis (1) Trausch Liza (1) Túrmezei Erzsébet (3) türelem (2) új élet (1) Új Év (2) Új evangelizáció (1) újév (1) Úr (17) Úr hangja (1) Úr imádsága (1) Úr Jézus (1) Úr színe előtt (1) Uram (12) Uram Istenem (1) urbi et orbi (1) Úrjézus (1) úrvacsora (1) út (1) üdvösség (4) üdvözlégy (1) üdvözülés (1) ünnep (4) vágyakozás (1) válás (1) Vász Jenő SJ (1) vászon (1) Vatikán (1) Vatikáni Rádió (1) Végtelen (1) Vianney Szent János (1) Victoria Osteen (1) videó (1) vigasz (1) világvégén (1) virágvasárnap (1) Vőlegény (1) Zakariás atya (1) zarándok (1) zarándoklat (1) zsolozsma (2)